Warto wiedzieć

 

Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019

 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

12- 28 lutego 2018 r.

 

26 marca – 6 kwietnia 2018 r.

2. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.)

 

 

 

1 – 9 marca 2018 r.

 

 

 

9 – 13 kwietnia 2018 r.

3. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

16 marca 2018 r.

do godz. 15.00

 

16 kwietnia 2018 r.

do godz. 15.00

4. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy pierwszej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia

 

19 – 23 marca 2018 r.

 

17 – 20 kwietnia 2018 r.

5. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

26 marca 2018 r.

do godz. 15.00

 

25 kwietnia 2018 r.

do godz. 15.00

 

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej:

 1. kandydat mieszka na terenie miasta Międzyrzec Podlaski – 50 punktów;
 2. rodzeństwo kandydata uczęszcza do zespołu placówek, do którego złożony został   wniosek – 20 punktów;
 3. kandydat ukończył oddział przedszkolny w zespole placówek, do którego złożony został wniosek – 15 punktów;
 4. miejsce pracy rodzica znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, do której złożony został wniosek – 15 punktów.

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w pkt 1-4,:

 1. oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania na terenie Międzyrzeca Podlaskiego;
 2. oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do zespołu placówek, do którego złożony został wniosek
 3. oświadczenie rodzica o ukończeniu przez kandydata oddziału przedszkolnego w zespole placówek, do którego złożony został wniosek;
 4. oświadczenie rodzica o miejscu pracy rodzica w obwodzie szkoły podstawowej, do której złożony został wniosek.

 

 

Druki do pobrania:

 1. Oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania na terenie Międzyrzeca Podlaskiego.
 2. Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do zespołu placówek, do którego złożony został wniosek.
 3. Oświadczenie rodzica o ukończeniu przez kandydata oddziału przedszkolnego w zespole placówek, do którego złożony został wniosek.
 4. Oświadczenie rodzica o miejscu pracy rodzica w obwodzie szkoły podstawowej, do której złożony został wniosek.