Honorowi obywatele Miasta Międzyrzec Podlaski
644a021c24b74fbd63f53fbf5f189411
Dr Józef Geresz urodził się 19 marca 1945 r. w Kobylanach. Już w szkole podstawowej wykazywał zainteresowania humanistyczne. Kształcił się w Liceum Ogólnokształcącym w Łosicach i na studiach na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 1967 ukończył studia i w roku następnym został laureatem konkursu na najlepsze prace magisterskie z dziedziny walk narodowo-wyzwoleńczych z okresu II wojny światowej. W ramach podróży naukowo-historycznej zwiedzał Europę.
W 1968 roku rozpoczął pracę w Liceum Ogólnokształcącym w Międzyrzecu Podlaskim w charakterze nauczyciela języka niemieckiego i jednocześnie w dwóch szkołach w Siedlcach jako nauczyciel historii. W roku 1971 ożenił się z Marią Kinel. W tym czasie ukazały się drukiem jego pierwsze prace dotyczące kampanii wrześniowej 1939 r. i walk w 1918 r. W czasie, gdy oficjalnie ogłoszono, że Polska uzyskała niepodległość dzięki Rewolucji Październikowej, on ukazywał własny wysiłek narodu i głosił, że w 1918 r. Międzyrzec przez swą krwawą ofiarę uratował Warszawę. W 1977 r. ukończył studia na Wydziale Germanistyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu uzyskując po raz drugi dyplom magistra. W roku 1978 uzyskał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczne. Po 13 grudnia 1981 r. wezwany do Komendy Wojewódzkiej MO nie podpisał deklaracji lojalności. W 1994 r. wydał książkę o polskiej obronie twierdzy w Brześciu nad Bugiem, która została sfilmowana i emitowana w TV w programie ogólnopolskim 11 listopada 1994 r. W 1995 r. opublikował monografię o 600-letnich dziejach Międzyrzeca Podlaskiego i został odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 1997 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Historyk Podlasia przez szereg lat prowadził audycję „Historia Podlasia” w Katolickim Radio Podlasia, organizował kwestię na odrestaurowanie zabytkowych pomników na międzyrzeckim cmentarzu. Posiada dedykacje sławnych Polaków. Odznaczony medalem Jubileuszu XXX-lecia TPN oraz medalem Semper Fideles Deo et Patrie – Bialskopodlaski Sejmik Samorządowy 1998. Jeden z założycieli Fundacji KUL w Międzyrzecu Podlaskim i członek Rady tej Fundacji. Od roku 2002 pracownik Akademii Podlaskiej (dzisiejszego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego) w Siedlcach.
 
Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Międzyrzec Podlaski otrzymał 20 grudnia 1999 roku. Zmarł 16 listopada 2018 roku w Międzyrzecu Podlaskim w setną rocznice „Krwawych Dni Międzyrzeca”.