Honorowi obywatele Miasta Międzyrzec Podlaski
e209a01a0fe30bba8d1804ab90e8da99
Dr Szczepan Kalinowski – nauczyciel akademicki ZW AWF i PWSZ w Białej Podlaskiej, regionalista, bibliofil i edytor, działacz społeczny, publicysta, wiceprezes TPN w Międzyrzecu Podlaskim. Urodził się 5 listopada 1950 roku w Międzyrzecu Podlaskim. ukończył Szkołę Podstawową Nr 1 i Liceum Ogólnokształcące w Międzyrzecu Podlaskim (1969 r.).
 
Studiował historię na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie (1974 r.). Ukończył kurs dla członków zarządu i rad nadzorczych uzyskując dyplom w Ministerstwie Skarbu Państwa (1999 r.). W latach 1989-1999 był dyrektorem Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia PAX w Białej Podlaskiej, Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Chrystiana w Białej Podlaskiej, nauczycielem w szkole podstawowej i Studium Pomaturalnym w Białej Podlaskiej. Znany działacz ZHP, PTTK i towarzystw regionalnych. Był członkiem Rady Nadzorczej i prezesem Fundacji Ochrony Zabytków w Warszawie. Od 1989 r. zaangażował się w pomoc Polakom i kościołowi na Wschodzie. Jest działaczem samorządowym i forum organizacji pozarządowych. Redaktor Biblioteczki Regionalnej (kilkanaście pozycji książkowych). Zorganizował pięciokrotnie Dni Kultury Chrześcijańskiej i Sejmiki Miłośników Regionu oraz sesję ekologiczną polsko-białoruską. Organizuje tez wystawy oświatowe z własnych zbiorów. Wygłosił kilkaset prelekcji ilustrowanych diapozytywami na temat zabytków, kultury, historii, regionalizmu, kościoła itp. Współautor pierwszego przewodnika po Międzyrzecu i okolicach. Zredagował dokonując wyboru wierszy i opatrzył wstępem antologię pt. „Unici w poezji polskiej”, autor książki „Szlakiem Legionów po Podlasiu”. Napisał kilkadziesiąt artykułów na temat Podlasia, krajoznawstwa, historii, kresów i dziejów Kościoła. W 2001 roku otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Międzyrzec Podlaski. Ponadto otrzymał następujące tytuły i wyróżnienia: Brązowy Krzyż Zasługi – 1989, Srebrny Medal Opiekuna MPN – 1998, Medal Zasłużony dla Powiatu Bialskiego – 2004, Zasłużony dla Gminy Międzyrzec Podlaski – 2008, Honorowy Członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Jabłońskiej – 2008.