Honorowi obywatele Miasta Międzyrzec Podlaski
Józef Bergier VII kadencja Kancelaria Senatu
Dr hab. prof. Józef Bergier ukończył studia w filii Akademii Wychowania Fizycznego w 1975 roku. W 1982 uzyskał stopień doktora (na odstawie pracy pt. Tendencje rozwoju sprawności motorycznej dzieci Zbiorczych Szkół Gminnych makroregionu środkowo-wschodniego), w 1999 roku został doktorem habilitowanym nauk kultury fizycznej (w oparciu o rozprawę zatytułowaną Wiedza dzieci o nauczanych czynnościach ruchowych a skuteczność działań w grze zespołowej).
 
Uzyskał uprawnienia trenera klasy mistrzowskiej w piłce nożnej. Postanowieniem Prezydenta RP z sierpnia 2012 otrzymał tytuł profesora nauk o kulturze fizycznej. Od 1975 pracuje jako nauczyciel akademicki. Od 2000 zajmował stanowisko profesora w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej, objął funkcje rektora tej uczelni. Został również profesorem Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej w ramach warszawskiej AWF. W latach 1997-2001 Poseł na Sejm III kadencji z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność. Jako poseł na Sejm RP czynnie wspierał inicjatywy samorządu miasta Międzyrzec Podlkaski. Honorowe Obywatelstwo Miasta Otrzymał 30 maja 2001 roku.