Honorowi obywatele Miasta Międzyrzec Podlaski
573476 dziwiszjw17 34

Kardynał Stanisław Dziwisz urodzony 27 kwietnia 1939 roku. Do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie wstąpił w 1957 r. po ukończeniu którego przyjął święcenia kapłańskie w dniu 23 czerwca 1963 r. w Katedrze Wawelskiej udzielił mu bp Karol Wojtyła. Przez dwa lata (1963-1965) pracował jako wikariusz w Makowie Podhalańskim, a następnie został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu liturgiki na Wydziale Teologicznym w Krakowie.

W 1981 r. otrzymał tytuł doktora teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. W latach 1966-1978 był kapelanem ks. kard. Karola Wojtyły. Jednocześnie był wykładowcą liturgiki w Wyższym Instytucie Katechetycznym w Krakowie, redaktorem pisma urzędowego Kurii Biskupiej Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, sekretarzem Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej, członkiem Rady Kapłańskiej. Brał udział w pracach Komitetu Roku Świętego (1974-1975). Uczestniczył czynnie w pracach Duszpasterskiego Synodu Archidiecezji Krakowskiej (1972-1979). Pełnił funkcję sekretarza osobistego Ojca Świętego Jana Pawła II od chwili wyboru do ostatnich dni jego Pontyfikatu (1978-2005). W 1995 r. został Kanonikiem Kapituły Metropolitarnej we Lwowie, w 1996 r. protonotariuszem apostolskim, a w 1997 r. Kanonikiem Kapituły Metropolitarnej w Krakowie. W 1998 r. został mianowany biskupem tytularnym San Leone i drugim prefektem Domu Papieskiego. Sakrę biskupią przyjął z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II dnia 19 marca 1998 r. Pięć lat później został podniesiony do godności arcybiskupiej. Po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II, dnia 3 czerwca 2005 r. Papież Benedykt XVI mianował Arcybiskupa Stanisława Dziwisza Arcybiskupem Metropolitą Krakowskim, a na konsystorzu w 2006 r. kreował go Kardynałem. Jest Wielkim Kanclerzem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie członkiem czterech dykasteriów watykańskich: Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego, Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, Papieskiej Rady ds. Świeckich i Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

W Kościele polskim pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Duchowieństwa i członka Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Autor książek: „Kult św. Stanisława biskupa w Krakowie do Soboru Trydenckiego”, wspomnień o zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II „Dotknąłem tej tajemnicy”, „Miłością mocni”, „Więcej sportu”, „Pielgrzym miłości”, wielkiego sukcesu wydawniczego „Świadectwo” przetłumaczonego na 18 języków, książki o tajemnicy kapłaństwa „Bo wezwał Cię Chrystus” oraz współredaktor kolejnych tomów tekstów papieskich wydawanych w języku polskim. Wiceprzewodniczący Rady Fundacji Jana Pawła II (od 1987). Był narratorem filmu „Świadectwo” powstałego na podstawie książki o tym samym tytule (2008). Za swoją działalność duszpasterską otrzymał wiele odznaczeń krajowych i międzynarodowych oraz dyplomy doktora honoris causa wielu uczelni wyższych w tym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (2001). Honorowe Obywatelstwo Miasta Międzyrzec Podlaski otrzymał 20 lipca 2010 roku.