Honorowi obywatele Miasta Międzyrzec Podlaski
a3856558e8e9acde3342d7f6b88c9100
Ks. Kanonik Stefan Karwowski – długoletni proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla w Międzyrzecu Podlaskim. Urodził się w 1938 r. w Dębowicy. Uczęszczał do liceum biskupiego w Siedlcach, potem studiował w siedleckim seminarium, a w 1962 r. przyjął święcenia kapłańskie. Proboszcz parafii Chrystusa Króla od 1994 roku.
 
Ks. Stefan Karwowski, jako pierwszy proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla angażował się w umacnianie więzi wspólnoty mieszkańców naszego miasta, troszczył się o ich duchowe i doczesne sprawy oraz zadbał o wyposażenie świątyni i stworzenie jej zaplecza. Na trwałe zapisał się na kartach historii Międzyrzeca oraz zapewnił sobie wdzięczność i szacunek lokalnej społeczności. Ksiądz Kanonik był od początku głównym organizatorem życia parafialnego. Zachęcał wiernych do uczestnictwa we mszy świętej i uroczystościach kościelnych, do przyjmowania sakramentów świętych, do udziału w rekolekcjach, w modlitwie różańcowej i nabożeństwach majowym i czerwcowym, a w okresie Wielkiego Postu w nabożeństwie Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.
 
Z inicjatywy ks. Kanonika i dzięki jego staraniom, przy współudziale i ofiarności parafian oraz życzliwych ludzi wystrój i otoczenie kościoła pw. Chrystusa Króla z każdym rokiem stawał się piękniejszy. Dbając o życie duchowe parafian oraz życzliwych ludzi wystrój i otoczenie kościoła pw. Chrystusa Króla z każdym rokiem stawał się piękniejszy. Dbając o życie duchowe parafian ks. Kanonik organizował dwa razy w roku rekolekcje dla wiernych. W Wielkim Poście 1998 roku zaprosił ks. Misjonarza z Częstochowy, aby przeprowadził rekolekcje na temat Miłosierdzia Bożego. W niedzielę 29 marca 1998 r. odbyła się w kościele intronizacja relikwii siostry Faustyny, które ks. Kanonik przywiózł z Krakowa – Łagiewnik, z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.
 
W czerwcu 1998 r. ks. Kanonik poświęcił kapliczkę z figurą Serca Pana Jezusa ufundowaną przez mieszkańców bloków przy ul. Brzeskiej 57. W Roku Jubileuszowym, który został zainaugurowany 24 grudnia 1999 r. ks. Kanonik zachęcał parafian do postawienia znaków Bożych na osiedlach. W odpowiedz na ten apel został wzniesiony dębowy krzyż na osiedlu przy alei Prymasa Wyszyńskiego. W kilka miesięcy później został postawiony metalowy krzyż na osiedlu domów jednorodzinnych. Na placu kościelnym, jako wotum na Wielki Jubileusz stanęła figura Matki Bożej.
 
Ks. Kanonik Stefan Karwowski przepracował w Międzyrzecu Podlaskim 18 lat. Honorowe Obywatelstwo Miasta Międzyrzec Podlaski otrzymał 14 grudnia 2012 roku.