Honorowi obywatele Miasta Międzyrzec Podlaski
c8f6d75cb852a577872150a3fda1f35b
Ks. Józef Brzozowski – proboszcz parafii pw. Św. Mikołaja w Międzyrzecu Podlaskim, dziekan dekanatu międzyrzeckiego, kanonik gremialny Kapituły Łukowskiej, Honorowy Obywatel Włodawy, aktywny pasjonat i organizator sportu rodzinnego i turystyki.
 
Urodził się 28 sierpnia 1952 r. w Leszczance. Ukończył szkołę podstawową w Leszczance oraz Liceum Ogólnokształcące w Łukowie w roku 1971. Początkowo zgłosił się na Politechnikę Warszawską, by ostatecznie wybrać drogę powołania kapłańskiego – wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. W 1978 r. ukończył Wyższe Seminarium Duchowne i 24 czerwca tegoż roku został wyświęcony na kapłana.
 
Od objęcia urzędu Proboszcz parafii św. Mikołaja w 2007 r. od razu dał się poznać, jako wielki krzewiciel kultury fizycznej wśród młodzieży i dorosłych. W Międzyrzecu jakby nastąpiło nowe otwarcie, czego symbolem jest nowa droga i nowa główna brama do kościoła Świętego Mikołaja. Jest doskonałym organizatorem życia duchowego, zachęca usilnie wiernych do uczestniczenia w niedzielnej Mszy Św., zabiega o to, aby w każdej rodzinie znajdowało się Pismo Św. i Krzyż. W swojej działalności nie ogranicza się tylko do celów duszpasterskich, ale wychodzi z różnymi inicjatywami promując sport według dewizy „w zdrowym ciele zdrowy duch”. Zapoczątkował Rodzinny Majowy Rajd Rowerowy, który jest nie tylko wypoczynkiem, ale okazją do integracji rodziny i społeczności Międzyrzeca Podlaskiego. Jest także organizatorem innych rajdów rowerowych np. do Częstochowy, Leśnej Podlaskiej i innych miejsc związanych z historią naszego regionu i Polski. Za swoją rozliczną działalność został uhonorowany m.in.:
 
  • „Złotym Krzyżem Zasługi” – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie szerzenia demokracji, a także za współpracę ze środowiskiem kombatanckim oraz pracę na rzecz środowiska lokalnego, w szczególności w zakresie turystyki i sportu. Doceniono jego pracę we wszystkich parafiach, w których pracował: w Siedlcach, Dęblinie, Włodawie i w Międzyrzecu Podlaskim.
  • Honorowym Tytułem „Przyjaciel Sportu” – nadanym przez Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski.
  • Statuetką „Zasłużonego dla Młodzieżowej Rady Miasta Międzyrzec Podlaski”.
Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Międzyrzec Podlaski otrzymał 31 marca 2014 roku.