Honorowi obywatele Miasta Międzyrzec Podlaski
55887 1626822644305 4598724 o

Przemysław Litwiniuk urodził się 22 stycznia 1980 r. w Międzyrzecu Podlaskim, jest absolwentem Szkoły Podstawowej Nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim, Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od lat bierze czynny udział w życiu społeczności lokalnej i regionalnej, pełniąc role m.in. radnego  i przewodniczącego Rady Powiatu Bialskiego (2002-2014), przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego (2014-2018) i radnego województwa lubelskiego (2018-obecnie). Przemysław Litwiniuk aktywnie uczestniczył w pracach Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim oraz przewodniczył Radzie Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej. Jego zaangażowanie społeczne było już wielokrotnie doceniane, m.in. tytułem „Zasłużony dla Miasta Międzyrzeca Podlaskiego” (2014 r.), „Zasłużony dla Powiatu Bialskiego” (2014), czy też wcześniej – „Zasłużony dla Młodzieżowej Rady Miasta”. W 2018 r. otrzymał tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Międzyrzec Podlaski”.

 

Został również uhonorowany odznaką resortową „Zasłużony dla Rolnictwa” (2005 r.) oraz odznakami PCK „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”. Ponadto wsławił się w zabiegach o rewitalizację infrastruktury oświatowej w Międzyrzecu Podlaskim. Jako radny powiatu i województwa wspierał koncepcje władz miasta w zakresie poprawy stanu i rozwoju infrastruktury drogowej miasta, zagospodarowania „Międzyrzeckich Jeziorek” i parku przy Pałacu Potockich. Od 2006 r. aktywnie wspiera rozwój miejscowej zdolnej młodzieży, pochodzącej z niezamożnych rodzin, przeznaczając dochody z diety radnego na dedykowany im fundusz stypendialny. Swoimi działaniami doprowadził też do znacznego poszerzenia zakresu wsparcia udzielanego w ramach stypendiów przez samorząd powiatu bialskiego. Dzięki jego inicjatywie stypendia motywacyjne otrzymuje rokrocznie kilkudziesięciu uczniów z międzyrzeckich szkół ponadpodstawowych. W partnerstwie z Dyrekcją Szpitala Powiatowego dbał przez lata o utrzymanie tej placówki opieki zdrowotnej w mieście oraz jej rozwój realizowany z wykorzystaniem środków krajowych i europejskich, a w ostatnim czasie skutecznie bronił Szpitala przed odgórnym ograniczeniem zakresu jego świadczeń zdrowotnych dla lokalnego społeczeństwa. Przemysław Litwiniuk udziela również w szerokim zakresie pomocy prawnej pro bono na rzecz osób, których nie stać na uzyskanie odpłatnego doradztwa i zastępstwa prawnego. W prowadzonej przez niego w Międzyrzecu Podlaskim kancelarii radcy prawnego udzielane są bezpłatne porady prawne, w której osoby otrzymują pomoc w zakresie ich reprezentacji przed urzędami i przed sądami. Poza tym udziela porad i organizuje praktykę dla młodych adeptów sztuki prawniczej z terenu naszego miasta i okolicy. Chętnie przyjmuje i pełni funkcję patrona aplikantów radcowskich. Przemysław Litwiniuk, jako doktor nauk prawnych, jest też cenionym nauczycielem akademickim – wykładowcą przedmiotów prawniczych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, jak również w innych ośrodkach akademickich w naszym województwie. Jest autorem lub współautorem ponad 40 prac naukowych, w tym siedmiu książek.