ŚDM
0
0
0
s2smodern

 450 młodych ludzi z Portugalii, Puerto Rico, Słowacji, Włoch i Francji przyjedzie w lipcu przyszłego roku do Międzyrzeca Podlaskiego. Przez pięć dni będą przygotowywać się to do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie.

 To będą wyjątkowe i niepowtarzalne dni dla całego miasta. Międzyrzec bę- dzie tętnił życiem – zapewnia ksiądz Tomasz Bielecki, rejonowy koordynator ŚDM. I zachęca do przyjmowania pielgrzymów w domach. W każdej parafii można otrzymać formularze zgłoszeniowe. Deklarację będzie można złożyć także księżom podczas wizyty duszpasterskiej.

 

Przygotowania to tego największego wydarzenia religijnego idą pełną parą. W szkołach i parafiach trwają cykliczne spotkania z młodzieżą, mające na celu zachęcić młodych do wolontariatu, a potrzebna będzie każda pomoc. Centrum ŚDM funkcjonuje w pałacu Potockich, a szczegóły uzgadniane z władzami miasta i gmin w dwóch dekanatach: łosickim i międzyrzeckim. Samorządy odpowiedzialne będą między innymi za transport pielgrzymów i zakup pakietów promocyjnych. Goście przyjadą do Międzyrzeca 20 lipca, będą zakwaterowani u rodzin, które zadeklarują ich przyjęcie. W kolejnych dniach wszyscy spotkają się na wspólnych modlitwach, koncertach, warsztatach rękodzielniczych, pokazach kulinarnych, czy na Międzyrzeckich Jeziorkach. Wyjadą też do Siedlec, Kodnia i Pratulina. Młodzi ludzie będą też pełnić czyny mi- łosierdzia.

 

Odwiedzą chorych w szpitalu, w domach, zaangażują się w prace socjalne czy w gospodarstwach rolnych. Koordynatorem wydarzeń z ramienia międzyrzeckiego urzędu jest Andrzej Mironiuk, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.