Dofinansowane przez Unię Europejską

Zadanie obejmuje budowę nowego budynku mieszczącego żłobek miejski dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 Celem projektu jest zapewnienie 50 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3. Nowy żłobek powstanie w centrum osiedla wielorodzinnego. Inwestycja wzbogaci miasto o nową instytucję opieki nad dziećmi. Rezultatem będzie poprawa dostępności do infrastruktury żłobkowej, wzrost jakości usług opiekuńczych na terenie miasta oraz wzrost zatrudnienia kobiet.

Wartość projektu: 2 924 631,86 zł

Wkład Krajowego Planu Odbudowy: 2 035 025,05 zł

#Fundusze Europejskie