Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Kwota dofinansowania:  948 060,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 1 896 121,32 zł

OPIS PROJEKTU:

Zadanie obejmowało budowę drogi gminnej nr 101538L o powierzchni asfaltowej, o szerokości 6,0 m i długości 945,0 m. Budowę chodnika o długości 877,0 m z kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni 1296,7 m2. W ramach inwestycji wykonano zjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni 486,76 m2. Montaż znaku aktywnego przejścia dla pieszych D-6 wraz z oświetleniem ostrzegawczym i aktywnymi punktami w jezdni ze sterowaniem czujnikami ruchu i panelem fotowoltaicznym. Zastosowanie działań, które dążą do stworzenia bezpiecznego środowiska poruszania się w obszarze zabudowanym, z uwzględnieniem potrzeb wszystkich uczestników ruchu, jego uspokojenia wpłynie na cele związane zarówno z poprawą bezpieczeństwa ruchu, jak i z uporządkowaniem przestrzeni ruchu, poprawą krajobrazu, warunków środowiskowych, ułatwienia komunikacji wewnętrznej.

Realizacja inwestycji pn. "Budowa ul. Adamki w Międzyrzecu Podlaskim" wpisuje się w długofalową koncepcję modernizacji dróg będących w zarządzie Miasta Międzyrzec Podlaski, stawiając sobie za cel wzrost bezpieczeństwa ruchu, przepustowości, średniej prędkości i czasu podróży, zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz poprawę komfortu jazdy.

DSC 0454DSC 0456

 

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego
Fundusz Dróg Samorządowych
fds b