Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Kwota dofinansowania:  162 369,84 zł

Całkowita wartość inwestycji: 202 962,30 zł

OPIS PROJEKTU:

Miasto Miedzyrzec Podlaski uzyskało dofinansowanie w wysokości 202 962,30 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na  budowę 231m chodnika przy ul. Leśnej. Program obejmował działania mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.

Inwestycję zrealizuje Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i drogowych DROGBUD. Zadanie będzie polegało na budowie na odcinku od km 0+000 do km 0+242,00 drogi dla pieszych z kostki brukowej. Chodnik prowadzić będzie do istniejącego aktywnego przejścia dla pieszych. Planowany termin oddania zadania do użytkowania to czerwiec 2024 rok

Realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych, szczególnie dzieci uczęszczających do Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim, a także mieszkańców sąsiedniej zabudowy jednorodzinnej.

Kwota dofinansowania:  113 149,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 350 410,64 zł

OPIS PROJEKTU:

Miasto Międzyrzec Podlaski uzyskało dofinansowanie w wysokości 113 149,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont 131 metrowego odcinka drogi gminnej nr 101671L ul. Lubelskiej. Inwestycję zrealizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.

Remont  odcinka od km 0+000 do km 0+131,00 obejmie wymianę nawierzchni bitumicznej, wymianę krawężników. regulację wysokościową istniejących ulicznych wpustów kanalizacji deszczowej i regulację wysokościową istniejących włazów studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej, remont zatoki autobusowej oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego.  

Remont przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców. Realizacja inwestycji wpisuje się w długofalową koncepcję modernizacji dróg będących w zarządzie Miasta Międzyrzec Podlaski, stawiając sobie za cel wzrost bezpieczeństwa ruchu,  zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz poprawę komfortu jazdy.

 

df523

 

Kwota dofinansowania:  1 060 696,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 2 532 290,27 zł

 

OPIS PROJEKTU:

Zadanie obejmuje przebudowę części drogi gminnej nr 101670L  ulicy Warszawskiej, o długości 956m wraz z montażem radaru prędkości rzeczywistej oraz budową przejścia dla pieszych.
Na odcinku od km 1+590,00 do km 2+546,00 zostanie wykonana nowa nawierzchnia oraz wymienione zostaną wpusty kanalizacji deszczowej. Przejście wykonane będzie w technologii chemoutwardzalnej strukturalnej – biało-czerwone linie P10, a także wyposażone będzie w system pulsujących świateł ostrzegawczych z systemem detekcji pieszego.  Ponadto przebudowane zostanie ok 540 m chodnika wraz ze zjazdami do posesji o powierzchni ok 1275,0 m2
Przebudowa drogi wpłynie na poprawę jakości i dostępności regionalnych połączeń komunikacyjnych. Miasto zyska bezpieczne środowisko w obszarze zabudowanym uwzględniając przy tym potrzeby wszystkich uczestników ruchu. 
Realizacja inwestycji wpisuje się w długofalową koncepcję modernizacji dróg będących w zarządzie Miasta Międzyrzec Podlaski, stawiając sobie za cel wzrost bezpieczeństwa ruchu,  zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz poprawę komfortu jazdy.

 

dzsrfr k