Aktualności
0
0
0
s2smodern

Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu XXXIV Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, która odbędzie się dnia 29 czerwca 2021 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8.

 

    Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zapoznanie z porządkiem obrad i przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta Międzyrzec Podlaski za 2020 rok:
  1. przedstawienie raportu o stanie Miasta Międzyrzec Podlaski za 2020 rok
  2. debata nad raportem o stanie Miasta Międzyrzec Podlaski za 2020 rok,
  3. udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Międzyrzec Podlaski za 2020 rok - przyjęcie uchwały.
 6. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Międzyrzec Podlaski:
  1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok,
  2. przedstawienie sprawozdania finansowego za 2020 rok,
  3. przedstawienie informacji o stanie mienia,
  4. zapoznanie się z uchwałą RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok,
  5. zapoznanie się z opinią i wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta o wykonaniu budżetu za 2020 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok,
  6. przedstawienie uchwały RIO w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta,
  7. dyskusja,
  8. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2020 rok - przyjęcie uchwały,
  9. udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok - przyjęcie uchwały.
 7. Rozpatrzenie innych projektów uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia projektu zmian Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie miasta Międzyrzec Podlaski oraz przedstawieniu go do zaopiniowania dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt, maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie oraz określenia częściowych zwolnień z opłat ponoszonych za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Międzyrzecu Podlaskim,
  3. zmian w regulaminie przyznawania uzdolnionym dzieciom i młodzieży nagród Burmistrza Miasta,
  4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Brzeskiej,
  5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Księdza Adolfa Pleszczyńskiego,
  6. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Radzyńskiej,
  7. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Międzyrzecu Podlaskim w pobliżu ul. Berezowskiej,
  8. zmieniająca uchwałę Nr XXX/266/21 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Miedzyrzec Podlaski,
  9. zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zamknięcie obrad.
Zaproszenie na posiedzenie komisji pdf
Zaproszenie na Sesję Rady Miasta pdf

 

Zobacz także

Zbiórka na remont domu po pożarze

21 lipca 2021

W nocy z 18 na 19 lipca 2021 roku w domu jednorodzinnym przy ul. Zachodniej w Międzyrzecu Podlaskim wybuchł pożar. Uruchomiliśmy zbiórkę dla poszkodowanej rodziny. Pieniądze można wpłacać poprzez portal: https://zbieram.pl/yp4fkqq - tutaj...

Bieg tropem wilczym

21 lipca 2021

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej we współpracy z Zespołem Szkół Technicznych w Międzyrzecu Podlaskim organizuje lokalny bieg „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w Międzyrzecu Podlaskim na symbolicznym dystansie 1963 m....

Ruszył konkurs na najbardziej cyfrową gminę

19 lipca 2021

Wystartował konkurs Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę. Wystarczy spisać się samodzielnie przez Internet, a następnie zachęcić do tego rodzinę, znajomych i osoby z najbliższego otoczenia. Przypominamy, że spis trwa...

Warsztaty z wypełniania wniosku w Programie Mój Prąd 3.0

14 lipca 2021

Zespół Doradców Energetycznych zaprasza na praktyczne warsztaty z wypełniania wniosku w Programie Mój Prąd 3.0. Podczas spotkania Doradca Energetyczny przekaże niezbędne informacje na temat zasad uzyskania wsparcia finansowego w nowej...

Juniorzy na Mistrzostwach Polski w Pływaniu

14 lipca 2021

Od 1 do 4 lipca w Olsztynie trwały Mistrzostwa Polski Juniorów 14 lat w Pływaniu. W zawodach wystartowało 673 zawodników z 168 klubów. KS Narwal Międzyrzec Podlaski reprezentowało dwóch chłopców....

Smakuj Lubelskie i nakręć film!

14 lipca 2021

Trwa I edycja Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego „Lubelskie. Smakuj życie!” na najlepszy film promujący region lubelski. Na rowerze, kajakiem, konno a może pieszo? Nieważne jak smakujesz lubelskie. Stwórz swoją unikalną opowieść,...

Prymusi z Międzyrzeca. To oni otrzymali nagrody

09 lipca 2021

1 lipca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta wręczone zostały nagrody burmistrza miasta dla uczniów międzyrzeckich szkół, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce.  Tego dnia najlepsi z najlepszych otrzymali statuetki, pióra...

Burmistrz z absolutorium i wotum zaufania

02 lipca 2021

29 czerwca radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonanie zeszłorocznego budżetu. 2020 rok zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1,86 mln zł , od 2018 roku...

Wsparcie dla żłobka

15 czerwca 2021

Żłobek Miejski w Międzyrzecu Podlaskim otrzymał z ministerialnego programu Maluch+ na rok 2021 dofinansowanie w wysokości 23 040 zł. Pieniądze z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mają zapewnić funkcjonowanie miejsc...

Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

29 czerwca 2021

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku/lokalu będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Do przedmiotowej ewidencji należy zgłosić każdy budynek lub lokal...