Aktualności
0
0
0
s2smodern

Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu XXXIV Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, która odbędzie się dnia 29 czerwca 2021 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8.

 

    Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zapoznanie z porządkiem obrad i przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta Międzyrzec Podlaski za 2020 rok:
  1. przedstawienie raportu o stanie Miasta Międzyrzec Podlaski za 2020 rok
  2. debata nad raportem o stanie Miasta Międzyrzec Podlaski za 2020 rok,
  3. udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Międzyrzec Podlaski za 2020 rok - przyjęcie uchwały.
 6. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Międzyrzec Podlaski:
  1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok,
  2. przedstawienie sprawozdania finansowego za 2020 rok,
  3. przedstawienie informacji o stanie mienia,
  4. zapoznanie się z uchwałą RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok,
  5. zapoznanie się z opinią i wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta o wykonaniu budżetu za 2020 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok,
  6. przedstawienie uchwały RIO w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta,
  7. dyskusja,
  8. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2020 rok - przyjęcie uchwały,
  9. udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok - przyjęcie uchwały.
 7. Rozpatrzenie innych projektów uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia projektu zmian Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie miasta Międzyrzec Podlaski oraz przedstawieniu go do zaopiniowania dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt, maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie oraz określenia częściowych zwolnień z opłat ponoszonych za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Międzyrzecu Podlaskim,
  3. zmian w regulaminie przyznawania uzdolnionym dzieciom i młodzieży nagród Burmistrza Miasta,
  4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Brzeskiej,
  5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Księdza Adolfa Pleszczyńskiego,
  6. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Radzyńskiej,
  7. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Międzyrzecu Podlaskim w pobliżu ul. Berezowskiej,
  8. zmieniająca uchwałę Nr XXX/266/21 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Miedzyrzec Podlaski,
  9. zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zamknięcie obrad.
Zaproszenie na posiedzenie komisji pdf
Zaproszenie na Sesję Rady Miasta pdf

 

Zobacz także

Są pieniądze na budowę wiaduktu!

25 października 2021

25 października Bank Gospodarstwa Krajowej opublikował wyniki naboru wniosków do Rządowego Funduszu Polski Ład. Miasto Międzyrzec Podlaski pozyskało aż 19 milionów złotych na budowę wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą...

XXXVIII Sesja Rady Miasta Międzyrzec Podlaski

22 października 2021

Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu XXXVIII Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, która odbędzie się dnia 28 października 2021 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy...

Darmowe czipowanie psów

20 października 2021

Do końca listopada Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa przyjmuje wnioski na bezpłatne czipowanie psów. Zabieg finansuje samorząd w ramach realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na...

Będzie nowy chodnik i książki z dużą czcionką

18 października 2021

Znamy wyniki głosowania na projekty zaproponowane w Budżecie Obywatelskim na przyszły rok. Mieszkańcy w głosowaniu internetowym wybrali Budowę chodnika przy ul. Janusza Kusocińskiego. Wśród projektów społecznych wygrał pomysł – „Książka...

Walka ze smogiem w woj. lubelskim

11 października 2021

19 lutego 2021 r. Sejmik Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, czyli tzw. uchwałę antysmogową. Uchwała ta...

Międzyrzec Podlaski dołączył do NaprawmyTo.pl !

06 października 2021

NaprawmyTo.pl to proste narzędzie informatyczne, dzięki któremu każdy mieszkaniec Międzyrzeca Podlaskiego może przesłać zgłoszenie na temat jego okolicy do odpowiedniej komórki w mieście.  Zepsuta latarnia, zalegające śmieci, czy pomysł na...

Będzie winda w magistracie

01 października 2021

Pod koniec roku przy Urzędzie Miasta pojawi się zewnętrzna winda. Inwestycja jest realizowana z myślą o osobach mających problemy z poruszaniem się. Ma ona ułatwić dostęp do urzędu osobom starszym,...

XXXVII Sesja Rady Miasta Międzyrzec Podlaski

24 września 2021

Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu XXXVII Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, która odbędzie się dnia 1 października 2021 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy...

Burmistrz nagrodził najzdolniejszych uczniów

15 września 2021

Są młodzi, zdolni, a do tego osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. 8 września podczas Miejskiej Inauguracji Roku Szkolnego, 56 uczniów szkół podstawowych odebrało nagrody finansowe burmistrza miasta. Uroczystość odbyła...

Klimatyczna impreza na międzyrzeckich jeziorkach

10 września 2021

3 września na międzyrzeckich jeziorkach odbyła się wyjątkowa muzyczno-sportowa impreza „Piknik z klimatem”, której organizatorem było Miasto Międzyrzec Podlaski. Impreza miała dwojaki charakter. Jej głównym zadaniem było upowszechnianie ekologicznych postaw...