Dofinansowane przez Unię Europejską

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej (budynek MOPS) w Międzyrzecu Podlaskim, poprzez realizację głębokiej termomodernizacji.

Cele szczegółowe:

  1. Efektywne wykorzystanie energii - wzrost efektywności energetycznej,
  2. Obniżenie kosztów ogrzewania obiektu - roczne oszczędności,
  3. Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - 32 panele fotowoltaiczne,
  4. Poprawa warunków użytkowania obiektów użyteczności publicznej - zarządzanie energią, komfort termiczny dzięki termomodernizacji 792,7 m2 budynku.

W ramach zadań planowanych do realizacji przewiduje się wykonanie kompleksowych działań termomodernizacyjnych, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (paneli fotowoltaicznych). Dzięki realizacji projektu nastąpi wzrost efektywności energetycznej o 75,4%. W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące zadania: docieplenie stropodachu, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian w gruncie i izolacja ścian piwnic, wymiana okien, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana instalacji co i c.w, wymiana instalacji odgromowej, montaż automatyki do monitoringu, kontroli i zarządzania energią, montaż 32 paneli fotowoltaicznych o mocy 8,64 kWp - na potrzeby własne, wymiana oświetlenia.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 530 179,57 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 338 995,84 PLN