Dofinansowane przez Unię Europejską

Celem projektu jest ożywienie społeczności i zwiększenie dostępności zasobów dziedzictwa kulturowego Miasta Międzyrzec Podlaski i wparcie osób zagrożonych wykluczeniem przez remont i adaptację zdegradowanego budynku Pałacu, na obszarze zabytkowego Zespołu Pałacowo - Parkowego.

Cele szczegółowe:

  1. poprawa dostępności do kultury dla mieszkańców Międzyrzeca Podlaskiego, w tym osób z niepełnosprawności (montaż dźwigu dla niepełnosprawnych) i ich aktywizacja w zakresie udziału w kulturze,
  2. tworzenie warunków do rozwoju oferty kulturalnej MOK (rozszerzenie oferty i jej dostosowanie do nowych potrzeb w zakresie uczestnictwa w kulturze: zapewnienie współczesnego standardu technicznego i możliwości ekspozycyjnych, rozwinięcie pracowni,
  3. zwiększenie liczby odwiedzających MOK, korzystających z jego oferty kulturalnej
    o ponad 10% w tym o turystów weekendowych,
  4. budowa świadomości i tożsamości kulturalnej i odwołanie do wielokulturowości regionu,
  5. zachowanie dziedzictwa kulturowego i materialnego dla przyszłych pokoleń.

Wartość projektu: 5 220 116,20 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 935 357,96 PLN