Dofinansowane przez Unię Europejską

 

Celem głównym projektu jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości i warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności Międzyrzeca Podlaskiego, poprzez zastosowanie infrastruktury wykorzystującej niekonwencjonalne źródła energii.

 

Cele szczegółowe:

  1. Stworzenie lokalnej infrastruktury oraz urządzeń przeznaczonych do wytwarzania energii cieplnej;
  2. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii przy wytwarzaniu energii cieplnej;
  3. Redukcja emisji gazów cieplarnianych do powietrza i zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego;
  4. Zmniejszenie stopnia degradacji środowiska;
  5. Wykorzystanie lokalnych zasobów do uzyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (OZE);
  6. Ochrona naturalnych ekosystemów;
  7. Obniżenie stale wzrastających kosztów ogrzewania;
  8. Realizacja polskich zobowiązań akcesyjnych w zakresie ochrony środowiska, w szczególności wynikających z tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej oraz Strategii Europa 2020;
  9. Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców - zminimalizowanie strat przy produkcji i przesyle ciepła.

Efektem projektu będzie wykonanie 148 instalacji fotowoltaicznych, 248 instalacji solarnych, 51 instalacji powietrznych pomp ciepła, 7 instalacji gruntowych pomp ciepła, oraz montaż 71 kotłów na biomasę. 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 6 738 027,45 zł
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 5 081 243,81 zł