Dofinansowane przez Unię Europejską

 

Celem głównym projektu jest upowszechnienie dostępu do usług społecznych poprzez zapewnienie dostępu do rehabilitacji społeczno - zawodowej osobom niepełnosprawnym na terenie powiatu bialskiego.

 

Cele szczegółowe: 1.  Poprawa funkcjonowania WTZ poprzez stworzenie dogodnych warunków pracy i nauki dla niepełnosprawnych; 2. Zwiększenie o co najmniej 25% liczby uczestników WTZ oraz rozszerzenie systemu opieki nad niepełnosprawnymi na terenie powiatu bialskiego; 3. Ułatwienie niepełnosprawnym włączenia społecznego i uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym; 4. Utworzenie mieszkań treningowych przysposabiających do samodzielnego bytowania osoby niepełnosprawnej.

W wyniku realizacji projektu przebudowany zostanie budynek Stanicy Żeglarskiej wraz z adaptacją na potrzebyWarsztatów Terapii Zajęciowej w Międzyrzecu Podlaskim.

Wartość projektu: 1 959 404,05 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 558 134,41 PLN