Dofinansowane przez Unię Europejską

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Międzyrzecu Podlaskim.

 

 Cele szczegółowe:

  1. Obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej wykorzystywanej na potrzeby oświetlenia ulicznego;
  2. Obniżenie kosztów ponoszonych na konserwację oświetlenia ulicznego;
  3. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych;
  4. Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym;
  5. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Międzyrzeca Podlaskiego;
  6. Poprawa estetyki miasta;
  7. Zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców dotyczącej prawidłowych nawyków dotyczących ochrony powietrza atmosferycznego oraz zwalczania tzw. niskiej emisji.

W wyniku realizacji projektu na terenie miasta Międzyrzec Podlaski zmodernizowanych zostanie łącznie 1761 punktów świetlnych.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 840 610,86 zł
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 963 023,76 zł