Dofinansowane przez Unię Europejską

W ramach projektu we wrześniu 2021r. na terenie rekreacyjno turystycznym "Międzyrzeckie Jeziorka" w Międzyrzecu Podlaskim zorganizowany został jednodniowy Piknik z "Klimatem". Podczas Pikniku odbyły się m.in. warsztaty ekologiczne dla dzieci i dorosłych: Warsztat 1 "Jestem Eko - klientem" między innymi pozanie oznakowń produktów, 10 zasad określających Eko - klienta, wybór produktów pakowanych ekologicznie Warsztat 2 Historia recyklingu - o produktach powstałych po recykling; o wynalazkach związanych z recyklingiem. Warsztat 3 Modelowa domowa sortownia odpadów - jak sortowaś śmieci w domu jednorodzinnym; jak sortować śmieci w bloku. Warsztat 4 Cuda z recyklingu - budowa konstrukcji z plastikowych butelek lub innych materiałów do recyklingu. W zajęcia zaangażowany był Warsztat Terapii Zajęciowej w Międzyrzecu Podlaskim. Przeprowadzono konkurencje wędkarskie - zawody wędkarskie w konkurencjach na celność rzutu - zadanie zrealizowane przez Międzyrzeckie Towarzystwo Wędkarskie „Żwirek”. Zajęcia rekreacyjne na wodzie uzupełnione o wykłady z bezpiecznego zachowania się w kajaku i na rowerze wodnym przeprowadzili wykwalifikowanych ratownicy z OSP STOŁPNO. Ponadto przeprowadzono zajęcia promujących aktywność fizyczną, z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury rekreacyjno – sportowej polegającej na organizacji turnieju tenisa ziemnego, turnieju piłki plażowej, zajęć sportowych dawnych – w organizację zadania zaangażowani był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wszystkie warsztaty, zajęcia, konkurencje miały charakter otwarty i ogólnodostępny. Osoby biorące udział w warsztatach, konkurencjach i zajęciach to mieszkańcy miasta Międzyrzec Podlaski ościennych gmin, turyści odwiedzający miasto Międzyrzec Podlaski. Udział w poszczególnych zajęciach, warsztatach, konkurencjach miał charakter wymienny tzn. każdy chętny może przyjść, posłuchać wykładów o ekologii czy wziąć udział w konkurencji wędkarskiej, oraz w zajęciach rekreacyjnych na wodzie i promujących aktywność sportową. Miejscem prowadzenia warsztatów, konkurencji i zajęć był teren "Międzyrzeckich Jeziorek" zlokalizowany przy ul. Zahajkowskiej w Międzyrzecu Podlaskim.  Ważnym elementem wydarzenia była Konferencja poświęcona promocji turystyki i rekreacji w obszarze LSR Bialskopodlaskiej LGD. Celem konferencji było pogłębienie zagadnień funkcjonowania turystyki i rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań podobieństw i różnic jej rozwoju w obszarze LSR Bialskopadlaskiej LGD. Ponadto celem konferencji jest podniesienie poziomu współpracy w obszarze LSR i stworzenie warunków do zawiązania nowych pomysłów na rozwój turystyki i rekreacji. Tematyka konferencji:1- problemy zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska i jakości życia jego mieszkańców; 2 - Zachowania prozdrowotne mieszkańców obszaru BLGD w aspekcie aktywności fizycznej i rekreacyjnej. W konferencji wzięli udział przedstawiciele JST, organizacji pozarządowych, środowiska biznesu.

 

 

Piknik z „Klimatem” podsumowany został koncertem zespołów muzycznych. Posiadana baza rekreacyjna pozwoliła na organizację Pikniku, w którym wzięli udział nie tylko mieszkańcy miasta Międzyrzec Podlaski, ale także ościennych gmin, jak również wszyscy chętni - którzy dowiedzą się o imprezie w ramach prowadzonej promocji projektu.

k zK p zK

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu podniesienie walorów turystycznych, historycznych i kulturowych obszaru objętego LSR Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania poprzez promocję planowanego przedsięwzięcia polegającego na organizacji Pikniku z „Klimatem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020