Dofinansowane przez Unię Europejską

 

Przedmiotem operacji jest poprawa bazy turystycznej w obrębie terenu turystyczno - rekreacyjnego Międzyrzeckie Jeziorka w Międzyrzecu Podlaskim. Głównym zadaniem jest ułatwienie dostępu do uprawiania turystyki wodnej poprzez wykorzystanie istniejącego potencjału zbiorników wodnych oraz wyposażenie terenu w niezbędny do tego sprzęt. Wnioskodawca Miasto Międzyrzec Podlaski zamierza wyposażyć teren w pomost pływający do celów rekreacyjnych o długości 24 m i szerokości 2,40 m. W celu przechowywania zakupionego sprzętu wodnego tj. 4 kajaków, 2 rowerów wodnych czteroosobowych, 8 wioseł oraz 16 kamizelek asekuracyjnych zostanie wybudowany budynek gospodarczy o wymiarach 4,5 m na 7,5 metra. W celu ułatwienia korzystania z zakupionego sprzętu zostanie zakupiony wózek slipowy do rowerów wodnych oraz stojak na kajaki.W celu promowania wartości środowiska naturalnego i ochrony przyrody zostanie zamontowany stojak do selektywnej zbiórki odpadów.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu podniesienie walorów turystyczno - rekreacyjnych obszaru Międzyrzeckich Jeziorek oraz ułatwienie dostępu do dobrej jakości usług turystycznych poprzez poprawę warunków bazy turystycznej do uprawiania turystyki wodnej i zakup niezbędnego sprzętu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

logotypy 22