Projekty Europejskie Miasta

Kwota grantu:  500 010,00 zł

Miasto Międzyrzec Podlaski podpisało umowę o powierzenie grantu nr 4193/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Miasto Międzyrzec Podlaski wykorzysta środki z programu "Cyfrowa Gmina" w następujących obszarach:

 1. Zakup licencji do realizacji e-usług: Usługi publiczne na drodze teleinformatycznej komunikacji z mieszkańcem - zakup i wdrożenie aplikacji do świadczenia e-usług w obszarze formularzy elektronicznych, opłat spersonalizowanych (możliwość zapłaty za opłaty lokalne tj. opłata za dzierżawy, wieczyste użytkowanie),
 2. Zakup licencji i wdrożenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów, w tym obsługa elektronicznego fakturowania z wykorzystaniem platformy KSeF (Krajowy System elektronicznego Fakturowania), zakłada się, że w ramach systemu będzie dostępna również funkcjonalność wsparcia pracy zdalnej (elektroniczna rejestracja czasu pracy), elektroniczny przesyłanie dokumentów kadrowych (np. wnioski urlopowe), elektroniczne przesyłanie dokumentów płacowych (PIT-11, paski płacowe), zakłada się, że w ramach systemu będzie możliwość przesyłanie elektronicznych dokumentów między urzędem a jednostkami organizacyjnymi.
 3. Modernizacja i doposażenie Urzędu w celu utrzymania usług publicznych (e-usługi) oraz pracy zdalnej. - Zakup serwerów i macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem i licencją, obsługujących e-usługi oraz pracę zdalną. – Zakup komputerów przenośnych z systemem operacyjnym oraz niezbędnym oprogramowaniem biurowym wspomagających prace urzędu w tym pracę zdalną.
 4. Cyberbezpieczeństwo:
  1. Wykonanie audytu pod kątem cyberbezpieczeństwa obejmującego m.in. ocenę zgodności z KRI, ocenę wybranych aspektów bezpieczeństwa systemów informatycznych i ocenę dojrzałości wybranych procesów bezpieczeństwa
  2. Zakup i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania – systemu do prowadzenia rejestrów zdarzeń i innych incydentów wynikających z przyjętej w ramach audytu dokumentacji. Dodatkowo system ten będzie odpowiadał za utrzymanie i zarządzanie dokumentacją związaną z bezpieczeństwem Informacji.
  3. Zakup sieciowej zapory nowej generacji łączącej funkcje zapory, VPN, ochrony przed włamaniami, filtrowania sieci Web oraz ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem.
  4. Zakup i wdrożenie oprogramowania do monitorowania aplikacji uruchomionych w infrastrukturze klienta poprzez analizę logów zarówno ze sfery aplikacyjnej jak i infrastrukturalnej.

 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

PROJEKT PN. „WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR”

Kwota grantu:  24 500,00 zł

Miasto Międzyrzec Podlaski podpisało umowę o powierzenie grantu nr 675/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącą realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Projekt ma na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży z terenów popegeerowskich równego dostępu do rozwoju cyfrowego.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu zakupione zostaną laptopy z przeznaczeniem dla uczniów z rodzin byłych pracowników PGR.  

ppgr

 

  

               

       herb   

 

Miasto Międzyrzec Podlaski,

ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski 

tel. 83 372 62 10