Dofinansowane przez Unię Europejską

PROJEKT PN. „WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR”

Kwota grantu:  24 500,00 zł

Miasto Międzyrzec Podlaski podpisało umowę o powierzenie grantu nr 675/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącą realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Projekt ma na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży z terenów popegeerowskich równego dostępu do rozwoju cyfrowego.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu zakupione zostaną laptopy z przeznaczeniem dla uczniów z rodzin byłych pracowników PGR.  

ppgr