Dofinansowane przez Unię Europejską

Celem głównym projektu jest ożywienie społeczne Miasta Międzyrzec Podlaski i wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem przez rewitalizację zdegradowanego obszaru Żwirowni i nadanie mu nowych funkcji, w tym rekreacyjnych i turystycznych.

Rewitalizacja Żwirowni stworzy bezpieczne miejsce rekreacji i wypoczynku, umożliwi organizację wydarzeń kulturalnych i spotkań. Urządzenia sportowo-rekreacyjne służyć będą aktywizacji mieszkańców. Nowa nawierzchnia drogi, parking, chodniki, monitoring, oświetlenie, poprawią dostępność i zwiększą bezpieczeństwo. Poprawa atrakcyjności obszaru nad zbiornikiem wodnym służyć będzie celom rekreacyjnym i turystycznym, stworzy warunki do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i promocji miasta.

Inwestycja obejmuje rewitalizację zdegradowanego terenu w tym m.in. instalacje (wodno-kanalizacyjne, elektryczne, oświetlenie, monitoring), budowę miejsc parkingowych, fontanny pływającej, małej architektury, top pump truck, 2 boisk, kortu, siłowni, 4 placów zabaw, skate parku, plaży i placu streetworkout, powierzchnię 739 m2 dla działalności gospodarczej (gastronomia, usługi).

Wartość projektu: 7 850 739,06 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 5 842 040,25 PLN

 

56fhfghgf6