Dofinansowane przez Unię Europejską

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności cennego parku przy Zespole Pałacowo-Parkowym poprzez ochronę i zachowanie zabytkowych walorów obszaru oraz budowę infrastruktury towarzyszącej w Międzyrzecu Podlaskim.

 

 Cele szczegółowe:

  1. Ułatwienie dostępu do miejsc i obszarów atrakcyjnych turystycznie, w tym chronionych obszarów dziedzictwa naturalnego i kulturowego;
  2. Poprawa jakości życia mieszkańców Międzyrzeca Podlaskiego poprzez zapewnienie dostępu do wysokiej jakości form wypoczynku;
  3. Rozwój gospodarczy obszaru miasta;
  4. Integracja społeczna poprzez promocję aktywnych form spędzania czasu (dzięki partnerstwie z Klubem Huragan);
  5. Wspomaganie edukacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami poznawczymi.

Zadania przewidziane do realizacji: budowa alejek parkowych, montaż oświetlenia, budowa altan, budowa toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, odtworzenie zieleni, budowa miejsc parkingowych w tym przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, umiejscowienie ławek, koszy na śmieci, instalacja systemu monitoringu. W ramach realizacji projektu utworzona zostanie również Ekologiczna Ścieżka Dydaktyczna.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 5 312 838,83 zł
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 2 256 920,85 zł

 Folder Promocyjny:

folderpr23

 

Przed:

 

Po:

EFRR kolor poziom