Dofinansowane przez Unię Europejską

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej (krytej pływalni) w Międzyrzecu Podlaskim poprzez realizację kompleksowych zadań termomodernizacyjnych.

 

 Cele szczegółowe:

  1. Efektywne wykorzystanie energii cieplnej;
  2. Obniżenie kosztów ogrzewania obiektów;
  3. Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
  4. Poprawa warunków użytkowania obiektów użyteczności publicznej.

W wyniku realizacji projektu przeprowadzona zostanie kompleksowa termomodernizacja budynku krytej pływalni w Międzyrzecu Podlaskim z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła), co wpłynie na wzrost jego efektywności energetycznej.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 252 858,10 zł
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 550 570,00 zł