Aktualności
0
0
0
s2smodern

 

W dniach od 14 do 21 sierpnia 2023 r. (liczy się data wpływu do Urzędu) mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego mogą składać wnioski o pomoc w usunięciu zdemontowanych pokryć dachowych zawierających azbest. Wsparcie mogą uzyskać osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania nieruchomością, które posiadają oświadczenie wykonawcy demontażu.

0
0
0
s2smodern

Miasto Międzyrzec Podlaski pozyskało 134 tys. zł dotacji z Funduszy Europejskich na opracowanie Planu Adaptacji do zmian klimatu. Dokument będzie odpowiedzią na skutki zmian klimatu, których doświadczają miasta, takich jak fale upałów, susze, miejskie wyspy ciepła czy nawalne opady.

– To pokłosie naszego udziału w Partnerskiej Inicjatywie Miast, programie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Przez rok uczestniczyliśmy w spotkaniach i konferencjach w ramach tematycznej Sieci Zielonej. Ich celem była wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie kształtowania i prowadzenia zielonej polityki miejskiej. Obszar Sieć Zielona ma wspierać miasta we wdrażaniu rozwiązań proklimatycznych, opartych na naturze, i tym samym zwiększać odporność miast na ekstremalne zjawiska klimatyczne i atmosferyczne oraz stanowić odpowiedź na wyzwania społeczne i środowiskowe. Otrzymana dotacja pozwoli nam opracować specjalistyczny dokument i będzie podstawą do dalszych działań w zakresie odpowiedzi na zmiany klimaty i walkę z ich skutkami – wyjaśnia zastępca burmistrza Międzyrzeca Podlaskiego Paweł Łysańczuk.

Miejski Plan Adaptacji będzie zawierał charakterystykę danego obszaru, analizę danych klimatycznych, ocenę podatności, potencjału i wrażliwości oraz propozycję konkretnych działań, mających na celu zarówno łagodzenie skutków zmian klimatu, jak i adaptację do nich.

Za dokumentem pójdą konkretne działania. Miasto przeprowadzi szereg spotkań konsultacyjnych. Wykorzysta do tego nową technikę warsztatową - Future City Game. Będzie to dwudniowe spotkanie, na którym mieszkańcy, urzędnicy i specjaliści z różnych dziedzin wypracują konkretne rozwiązania przestrzenne i funkcjonalne dla danego miejsca. Przeprowadzimy też badania ankietowe, warsztaty z grupami przedstawicielskimi planu, konsultacje z urbanistą oraz konkurs ekologiczny dla ludzi młodych i rodzin z dziećmi. Wszystko po to, by zwiększyć świadomość społeczną o stanie środowiska i potrzebie jego ochrony.

Opracowany dokument pozwoli w przyszłości aplikować o fundusze na inwestycje w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury, dotyczące na przykład zagospodarowania wód opadowych, rozwoju i tworzenia nowych terenów zielonych czy likwidacji powierzchni nieprzepuszczalnych.

Projekt będzie realizowany z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytetu III Ochrona zasobów środowiska i klimatu, Działanie 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy. Koszt całego zadania to blisko 150 tys. zł.

Umowy na realizację zadania wręczył beneficjentom Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski podczas zwołanej 2 sierpnia konferencji w Lublinie. Międzyrzec Podlaski jest jednym z 7 miast w woj. lubelskim, które opracuje plan adaptacji do zmian klimatu.

na strone110823

FEL logotyp kolor poziom

0
0
0
s2smodern

19 sierpnia zapraszamy do parku Potockich. To będzie dzień pełen atrakcji, który zakończy Potańcówka u Potockich.

Od godziny 14.00 rozpoczną się warsztaty kulinarne dla dzieci i dorosłych. Ugotujemy i zjemy dania z kociołka (mięsne i vege), zrobimy podpłomyki oraz wytrawne i słodkie muffiny. Będzie pysznie. Uczyć gotowania będą Magda i Michał Kiewelowie, którzy prowadzą „Gryzli Bar” w Radzyniu Podlaskim. Na warsztaty obowiązywały zapisy. Pozostałych zapraszamy na lemoniadę kwiatową, kawę i herbatę oraz degustację. Dodatkową atrakcją będzie mobilne miasteczko ruchu drogowego, gdzie najmłodsi będą mogli uczyć się bezpiecznej jazdy rowerem. W tym samym czasie będzie można zagrać w znane i lubiane gry podwórkowe. Rozgrywki poprowadzą animatorki z Art Ovo Centrum Praktyk Artystycznych. Jest to część projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Dom Kultury+ Edycja 2023. O godz. 14.00 odędzie się także pokaz sprzętu do ratownictwa technicznego w wykonaniu OSP Zawadki. 

Wieczór zamknie Potańcówka u Potockich, którą poprowadzi znany już międzyrzeczanom DJ Yanis. Zabawa zacznie się o godz. 19 i potrwa do godz. 22.

363939049 739411781321960 7777392854339473303 n

0
0
0
s2smodern

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 79 rocznicy Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2023 r. o godz. 17.00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena) trwający 1 min.

Podstawę prawną włączenia syren stanowi § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96).

Zgodnie z ww. przepisem wykorzystanie sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów wykrywania i alarmowania możliwe jest po ogłoszeniu rozpoczęcia treningów lub ćwiczeń przez właściwe terytorialnie organy administracji publicznej, z 24-godzinnym wyprzedzeniem, w środkach masowego przekazu i w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie. Ogłoszenie zawiera informacje o zakresie i zasięgu terytorialnym prowadzonego treningu lub ćwiczenia. Decyzję o wprowadzeniu lub ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego, a także o ich odwołaniu, podejmuje właściwy terytorialnie organ administracji publicznej.

Dlaczego wyja syreny w Warszawie dzisiaj 19 kwietnia 2021 Rocznica powstania w getcie warszawskim article

 

 

0
0
0
s2smodern

Zapraszamy na organizowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej webinarium (seminarium online) dla seniorów i ich opiekunów "Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym, w szczególności przed działalnością cyberprzestępców ...". Spotkanie osbędzie się 4 września 2023 roku w godz. 10:00 - 12:35.

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy. Będzie on dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium. W przypadku zgłoszeń, które wpłyną po 1 września 2023 r., potwierdzenia uczestnictwa będą przesyłane na bieżąco. 

Celem webinarium jest zwiększenie świadomości w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców. W spotkaniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 1 września 2023 r., a szczegółowe informacje techniczne - po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie.

Udział w webinarium jest BEZPŁATNY.

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku - CEDUR.

 

Grafika webinarium CEDUR dla seniorów i ich opiekunów 4 września 2023 roku 83124

 

0
0
0
s2smodern

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prosi wnioskodawców i beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu „Czyste Powietrze”.

Płacicie Państwo za zakup i montaż nowego źródła ciepła np. pompy ciepła – i refinansujecie zrealizowane zadanie z przyznanej i należnej Wam dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”?

Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwy wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.

Zwracamy uwagę, że wybór firmy sprzedającej urządzenie jak i wykonującej jego montaż należy do Państwa - wnioskodawców i beneficjentów programu „Czyste Powietrze”.

Prosimy o ostrożność i rozwagę, w szczególności w przypadku oferty akwizytorów na instalację źródła ciepła, w tym POMPY CIEPŁA. Nieuczciwi sprzedawcy proponują niedopasowane do domów i potrzeb - niskiej jakości urządzenia, które w okresie grzewczym zużywają dużo prądu, a ich trwałość i jakość jest słaba.

Prosimy o dokładne i uważne sprawdzenie firmy i jej oferty jeszcze przed podpisaniem umowy, w szczególności jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do:

- oferowanej ceny usługi i produktu,

- oferowanych parametrów urządzenia lub instalacji,

- oferowanych warunków serwisowych i gwarancji.

Prosimy o uważność i podejmowanie decyzji bez pośpiechu, w konsultacji z gminnym punktem konsultacyjno – informacyjnym, sołtysem lub regionalnie funkcjonującym WFOŚiGW. Warto sprawdzić parametry urządzenia i jego rzeczywistą cenę w Internecie. Można także porozmawiać ze znajomymi i sąsiadami, którzy taki proces inwestycyjny mają już za sobą. Warto też skorzystać z funkcjonującej w ramach programu „Czyste Powietrze” tzw. listy ZUM (listy zielonych urządzeń i materiałów) - dostępnej online pod adresem https://lista-zum.ios.edu.pl/, która zawiera zweryfikowane urządzenia i materiały o potwierdzonej jakości.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Prawidłowo zrealizowana inwestycja z dotacją z programu „Czyste Powietrze” to niższe koszty ciepła w Waszych domach, a tym samym niższe wydatki na ogrzewanie.

Zależy nam na Państwa bezpieczeństwie i wyłącznie korzyściach uzyskanych z programu „Czyste Powietrze”.

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm sprzedających urządzenia, instalacyjnych oraz wykonawczych.

Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy na partnerstwo z NFOŚiGW w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 86% gmin w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl.

czyste powietrze UWAGA

 

 

0
0
0
s2smodern

Zapraszamy do udziału w terenowej grze miejskiej „Przygody Janka”. Czy marzyliście kiedyś, żeby wejść do wehikułu czasu? Teraz możecie z niego skorzystać w dowolnym miejscu i czasie. Gra nie ma ograniczeń wiekowych, ale najmłodsi mogą potrzebować wsparcia dorosłych. 

Co zrobić, żeby wziąć w niej udział?

1. Na przejście trasy zarezerwuj około 2 godzin.

2. Pobierz plik z grą (dostępny poniżej) - możesz go też wydrukować.

3. Weź ze sobą telefon z aparatem i ruszaj w miasto.

4. Odnajdź tzw. „wyimki” – fragmenty obiektów, które umieściliśmy w grze.

5. Zrób zdjęcie całego budynku na potwierdzenie, że tam byłeś. 

6. 10 pierwszych osób, które przejdą grę oraz zgłoszą się do działu promocji w urzędzie miasta (pokój nr 33) z kompletem 24 zdjęć, po ich weryfikacji, otrzyma nagrody.

Gra zostanie z nami na dłużej w zakładce „Turystyka”. Wkrótce dodamy do niej konspekt zajęć, z którego będą mogli skorzystać wszyscy edukatorzy, chcący zrealizować atrakcyjne lekcje o historii i kulturze Międzyrzeca.

 

TERENOWA GRA MIEJSKA - "PRZYGODY JANKA"

 

Gra terenowa2

0
0
0
s2smodern

Rozpoczął się kolejny etap realizacji inwestycji mieszkaniowej w ramach SIM. Przyjmowanie wniosków planowane jest na październik. Radni niebawem podejmą uchwałę w sprawie kryteriów naboru.

W ramach przyjętego harmonogramu nabór wniosków potrwa od 1 października do 15 listopada 2023 r. W tym czasie przedstawiciele Spółki SIM Lubelskie zorganizują otwarte spotkania z mieszkańcami, na których będą udzielać szczegółowych informacji na temat SIM, budowanych mieszkań, zasad programu oraz wszelkich pojawiających się pytań. W przypadku, gdy w rekrutacji nie zgłosi się wystarczająca liczba najemców, od 1 grudnia 2023 zostanie uruchomiony nabór uzupełniający. Następnie zacznie się proces przydzielania mieszkań, a już w styczniu 2024 roku SIM Lubelskie rozpocznie etap podpisywania umów o partycypację w kosztach budowy (umów rezerwacyjnych). Wiąże się to z wpłatą opłaty partycypacyjnej w wysokości kwoty odpowiadającej 15% wartości mieszkania.

Budowane w ramach SIM-ów mieszkania dedykowane są dla osób aspirujących do tzw. klasy średniej, zwłaszcza dla posiadających stabilne zatrudnienie, jednak z powodu wysokiego poziomu cen mieszkań, nie mogących pozwolić sobie na zakup lokalu z rynku prywatnego bądź wtórnego.

Więcej informacji będzie można uzyskać w specjalnym namiocie SIM Lubelskie podczas Dni Międzyrzeca - 29 lipca. Zapraszamy do parku Potockich od godz. 15:00.

13

Zobacz także

100 tys. na aktywizację seniorów

23 lipca 2024

Firma Wipasz przeznaczy 100 tys. zł na potrzeby międzyrzeckich seniorów. Symboliczny czek został przekazany władzom miasta i seniorom 14 lipca podczas Dni Międzyrzeca. Burmistrzowi miasta Pawłowi Łysańczukowi towarzyszyli przedstawiciele organizacji...

Uwaga na zwierzęta w trakcie upałów!

23 lipca 2024

Wysokie temperatury są zagrożeniem nie tylko dla zdrowia ludzi, ale także dla zwierząt. Odwodnienie, poparzenia, udar to tylko niektóre z zagrożeń, które wynikają z niewłaściwej opieki nad zwierzęciem latem. Szczególnie w...

Najlepszy punkt w województwie

01 lipca 2024

Nasz gminny punkt programu Czyste powietrze skutecznie wspiera mieszkańców w pozyskiwaniu dofinansowania na wymianę kopciuchów i termomodernizację domów. Miasto Międzyrzec Podlaski znalazło się na pierwszym miejscu w województwie lubelskim w...

Uczestnicy programu Farma w Międzyrzecu!

25 czerwca 2024

Sympatycy znanego show Polsatu spotkają się z jego bohaterami. Już 6 lipca do Międzyrzeca przyjadą prawie wszyscy uczestnicy trzeciej edycji programu Farma. Wszystko to za sprawą międzyrzeczanki – Renaty Zalewskiej,...

Rodzinny piknik w parku

25 czerwca 2024

W sobotę, 29 czerwca zapraszamy na Rodzinny Piknik u Potockich. Impreza rozpocznie się o godz. 16. W programie są między innymi animacje dla dzieci, gra w Bumper Ball (dmuchane kule)...

SOWA w pałacu Potockich już otwarta!

21 czerwca 2024

Pałac Potockich w Międzyrzecu Podlaskim to kolejne, bo 34 miejsce w Polsce, w którym powstała Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA). W poniedziałek 17 czerwca nastąpiło jej otwarcie. Przy „eksponatach”...

Uwaga! Blokada na skrzyżowaniu dróg krajowych

21 czerwca 2024

W dniach w dniach 22 czerwca (sobota) od godz. 08:00 do 27 czerwca (czwartek) godz. 18:00 odbędzie się protest przewoźników na skrzyżowaniu dróg DK2 i DK19, który przewiduje całkowitą blokadę...

Burmistrz Międzyrzeca w zarządzie ZGL

21 czerwca 2024

Podczas obrad Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Regionalnego Związku Gmin Lubelszczyzny w gminie Jabłonna wybrane zostały wybrane nowe władze na Kadencję 2024-2029. Do zarządu ZGL wybrano burmistrza Międzyrzeca Podlaskiego Pawła Łysańczuka. To...

IV Sesja IX Kadencji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski w dniu 28.06.2024 r.

19 czerwca 2024

Zapraszam na posiedzenie IV Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2024 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy...

Stypendia od marszałka województwa lubelskiego

14 czerwca 2024

Województwo Lubelskie realizuje programy stypendialne będące programami wsparcia finansowego dla zdolnych uczniów (kształcących się w formie dziennej) - "Lubelskie wspiera uzdolnionych 2024-2025" oraz "Lubelska kuźnia talentów”. Nabór o przyznanie stypendiów...