Aktualności
0
0
0
s2smodern
Mieszkasz na Lubelszczyźnie? Chcesz pozytywnie wpływać na Twoje otoczenie i zostać lokalnym bohaterem? Interesujesz się lokalną historią, kulturą, ochroną zabytków? Znasz w swojej okolicy zabytkowe miejsca, którym warto dać nowe życie? Weź udział w konkursie Nasz Zabytek. Nabór zgłoszeń potrwa 4 tygodnie - od 3 października do 1 listopada 2022 r.
 
Nasz Zabytek to konkurs organizowany przez Fundację Most the Most dla każdego, kto chce pozytywnie wpływać na swoje otoczenie. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać zabytki ze swojej okolicy, którym warto przywrócić świetność. Następnie będą mogli zaproponować pomysł jak zwycięski zabytek może być wykorzystany przez lokalną społeczność. Zwycięski projekt uzyska od Fundacji Most the Most dofinansowanie (do 1 000 000 PLN). Właściciel zabytku przeznaczy je na rewaloryzację zabytku i dostosowanie go do wybranej w konkursie funkcji społecznej. 
 
Konkurs „Nasz zabytek” jest podzielony na dwie części: 
 
• I Konkurs – wybór jednego zabytku w województwie
Ważne – w konkursie można zgłaszać tylko zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków. W konkursie będą oceniane zabytki, które są własnością publiczną, czyli należą np. do jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa (kościoły i inne świątynie, które należą do parafii lub wspólnot wyznaniowych nie spełniają kryterium własności publicznej). 
 
• II Konkurs – wybór pomysłów na nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku 
Nasz Zabytek to konkurs o charakterze regionalnym i lokalnym. Ogłaszany jest sekwencyjnie w poszczególnych województwach, tak by docelowo objąć wszystkie województwa każdego roku. 3 października rusza 6., ostatnia już w tym roku edycja konkursu. Tym samym konkurs Nasz Zabytek odwiedzi ostatnie 3 z 16 województw i zamknie pierwszą ogólnopolską rundą konkursu, by w 2023 r. ponownie powrócić do każdego z regionów. 
 
Udział w konkursie – krok po kroku 
 
W konkursie może wziąć udział każdy (osoba fizyczna), kto chce zrobić coś dobrego dla lokalnej społeczności i regionu. Jak to zrobić?
 
I Konkurs – na wybór 1 zabytku w województwie (nabór zgłoszeń: 3.10 – 1.11. 2022 r.)
 
• Znajdź zabytek w okolicy, który jest dla Ciebie ważny i wart nadania mu nowej funkcji społecznej.
• Sprawdź czy miejsce, które chcesz zgłosić to na pewno zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków i czy jest własnością jednostki publicznej.  
• Zrób zdjęcie zabytku.
• Wypełnij i prześlij elektroniczny formularz zgłoszeniowy.
Ważne! Im więcej zgłoszeń na zabytek tym większe szanse na jego zwycięstwo. Zachęć do udziału w konkursie swoich sąsiadów, znajomych i bliskich!
 
Więcej informacji, wskazówki jak sprawdzić zabytek oraz formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie fundacji www.mostthemost.pl 
 
Jeśli nie masz dostępu do internetu lub wypełnienie formularza sprawia Ci trudność, możesz zgłosić zabytek przez telefon: + 48 22 47 55 111 lub +48 517 884 088. Pamiętaj, żeby wcześniej przygotować podstawowe informacje na temat zgłaszanego zabytku.
 
II Konkurs –  wybór zgłoszonych przez lokalną społeczność pomysłów na nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku. Nabór zgłoszeń rozpocznie się na początku stycznia 2023 r. i będzie trwał przez 3 tygodnie.
 
Dlaczego warto się zaangażować?
Udział w konkursie „Nasz zabytek” to pierwszy krok, by wykreować i zrealizować swoje pomysły. Przekonać się, że nasze zaangażowanie przynosi namacalne i wspaniałe efekty. Razem z mieszkańcami województw budujemy poczucie wpływu, sprawczości i odpowiedzialność za swoją małą ojczyznę. Ma to bardzo wymierny i namacalny efekt w postaci zrewaloryzowanych obiektów zabytkowych oraz ich nowych funkcji społecznych. Fundacji zależy na tym, aby zrewaloryzowany zabytek żył i żeby mieszkańcy mogli z niego aktywnie korzystać. To wiąże się również z propozycją inicjatyw i wydarzeń kulturalnych i artystycznych, których organizatorem i współorganizatorem jest Fundacja. Przykładem tego typu działań jest recital Jakuba Kuszlika w pałacu w Kiełczynie oraz koncert Waldemara Malickiego w Dworze w Niećkowie. Wydarzenia te, to efekt współpracy Fundacji oraz Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. A to nie koniec współpracy między Fundacją Most the Most, a samorządami (właścicielami zabytków, które wygrały w Konkursie Nasz Zabytek).  Fundacja uruchomiła we wrześniu pilotaż nowego programu Sieci chórów gminnych „Most the Music” w 4 miejscowościach, z których pochodzą zabytki – zwycięzcy dwóch pierwszych edycji konkursu Nasz Zabytek. Wezmą w nim udział dzieci z gmin: Sicienko (woj. kujawsko – pomorskie),  Dzierżoniów ( woj. dolnośląskie), Uniejów (woj. łódzkie) oraz z Grajewa ( woj. podlaskie).  
 
O Fundacji Most the Most 
Fundacja Most the Most jest organizacją non-profit powołaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego, by współrealizować misję banku jaką jest wsparcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Fundacja Most the Most angażuje się w te działania realizując zadania w obszarze związanym z kulturą. Jej misją jest bowiem budowanie kapitału społecznego poprzez wspieranie kultury, twórców i międzypokoleniowej współpracy. Fundacja inicjuje zaangażowanie lokalnych społeczności wokół odnowy zabytków i nadawania im nowych funkcji społecznych. Fundacja Most the Most wspiera projekty, które są odpowiedzią na lokalne potrzeby, w których tworzenie i realizację włączona jest społeczność lokalna.
 
 
Lubelskie 1200x900 fb 2
0
0
0
s2smodern

23 września uroczyście podpisano i wmurowano akt erekcyjny pod budowę hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim. To była ważna chwila nie tylko dla społeczności „Jedynki”, ale także dla całego miasta.

Na uroczystość przybyło wielu gości. Parlamentarzystów reprezentował poseł Dariusz Stefaniuk, obecne były władze miasta i powiatu, radni, przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego oraz Kuratorium.

Wmurowanie aktu to symboliczny początek inwestycji. Budowa pochłonie 18 mln zł, z czego 6 mln to dofinansowanie z programu Polski Ład. Wykonawca musi zrealizować zadanie w ciągu 36 miesięcy.

Pod aktem erekcyjnym podpisali się: przewodniczący Rady Miasta Robert Matejek, poseł Dariusz Stefaniuk, wicestarosta Janusz Skólimowski, burmistrz Zbigniew Kot, zastępca burmistrza Paweł Łysańczuk, dyrektor Iwona Orkisiewicz, przewodnicząca rady rodziców Agnieszka Grudzińska, ks. dziekan Dariusz Parafiniuk i przewodniczący samorządu uczniowskiego Michał Bernacki.

Akt erekcyjny został umieszczony w metalowej tubie, którą razem z symbolicznym kamieniem węgielnym wmurowano w fundament hali Ks. kanonik Dariusz Parafiniuk, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja poświęcił plac budowy. W swoim wystąpieniu burmistrz miasta Zbigniew Kot dziękował wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do urzeczywistnienia planów związanych z budową hali. Podkreślił również, że społeczność z utęsknieniem czekała na tę chwilę ze względu na to, że ZPO nr 1 jako jedyna szkoła w mieście nie posiadała tego typu obiektu.

W nowej hali powstaną pełnowymiarowe boiska do piłki siatkowej, ręcznej i koszykówki. Znajdzie się tam miejsce dla 486 widzów, siłownia, pomieszczenie dla trenerów, sala fitness i do tenisa stołowego. Będzie tam też zaplecze sanitarne oraz szatnie, a na zewnątrz obiektu – parking.

DSC 0846

 

0
0
0
s2smodern

Zapraszam na posiedzenie LI Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, które odbędzie się dnia 29 września 2022 r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8.

   

0
0
0
s2smodern

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw informujemy, że istnieje możliwość składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych.

Zgodnie z treścią ww. ustawy dodatek ten przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG albo kocioł olejowy, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu w przypadku zgłoszenia po raz pierwszy głównych źródeł ciepła.

Za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

Wnioski można składać w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Mieszkańcy miasta Miedzyrzec Podlaski mogą składać takie wnioski w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski przy ul. Pocztowej 8 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w pokoju nr 4 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wówczas wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym).

Druki wniosku są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

1) 3000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

2) 1000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

3) 500 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

4) 2000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wniosek o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych będzie można składać do 30 listopada 2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożony po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

Załączniki:

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967)

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych (nowy wzór) 

 

drewno kominek

0
0
0
s2smodern

Z uwagi na nieprzekazanie przez Wojewodę środków finansowych na realizację wypłat dodatków węglowych oraz w związku z trwającymi pracami legislacyjnymi związanymi z nowelizacją zasad rozpatrywania wniosków złożonych przez mieszkańców, informujemy, że przedłużeniu ulega termin rozpatrzenia ww. wniosków oraz termin wypłaty dodatków węglowych. O zmianach będziemy informować na bieżąco.

charcoal ge3d6af53c 1920

0
0
0
s2smodern

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego firma Sanito Sp. z o. o. przypomina o zasadach poprawnej eksploatacji instalacji grzewczej, których przestrzeganie należy do obowiązków użytkowników. Zalecenie dotyczą pieców instalowanych w ramach projektu „Montaż małych instalacji OZE na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski".

Instalacja grzewcza przed uruchomieniem powinna przejść standardowe prace konserwacyjne, które pozwolą jej na bezawaryjną pracę w ciągu całego sezonu. 

W przypadku pompy zasilającej zbiornik ciepłej wody z instalacji kotłowej Użytkownik instalacji, przed jej uruchomieniem, powinien dokonać następujących czynności:

  • sprawdzić stan drożności filtra wody przed pompą, a w przypadku braku drożności dokonać jego czyszczenia
  • otworzyć zawory odcinające wężownicę grzewczą w zasobniku ciepłej wody
  • sprawdzić ciśnienie wody w instalacji grzewczej . Prawidłowe ciśnienie to powyżej 1,5 bara.
  • w przypadku ciśnienia niższego od wymaganej wartości uzupełnić stan wody w instalacji grzewczej
  • dokonać ręcznego sprawdzenia stanu zakleszczenia pompy
  • w przypadku stwierdzenia zakleszczenia dokonać czyszczenia pompy ładującej.

Dopiero po przeprowadzeniu tych czynności pompa ładująca zasobnik ciepłej wody jest gotowa do bezawaryjnej pracy w ciągu całego sezonu grzewczego. 

Zgłoszenia serwisowe w tym zakresie wykonywane będą przez firmę Sanito Sp. z o.o. odpłatnie. Również uszkodzenia pomp, które będą wynikiem braku należytej obsługi eksploatacyjnej ze strony Użytkowników, będą skutkowały dodatkowymi kosztami wymian pomp.

262309482 1320872748352398 898674147585940855 n

0
0
0
s2smodern

14  września w godz. 7.00-18.00 na ulicy Kościelnej i ulicy Łukowskiej na odcinku: Lubelska – Pocztowa będą ograniczenia w ruchu w związku z prowadzonymi tam remontami. Natomiast w godzinach 9.00-12.00 zamknięta będzie aleja Katyńska w związku z obchodami 82. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. 

Za utrudnienia przepraszamy.

302199736 5297388466995685 5629761325454963803 n

 

0
0
0
s2smodern

Od 1 września w Zespole Pałacowo-Parkowym przed Pałacem Potockich stoi ośmiometrowy maszt z flagą Polski. To efekt realizacji projektu „Pod biało-czerwoną”.

Projekt „Pod biało-czerwoną” zakładał sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy oddali minimum 100 głosów poparcia. Mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego chętnie przystąpili do akcji. Inwestycja ma na celu propagowanie nowoczesnego patriotyzmu oraz dumy z polskości, popularyzowanie historii, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Nie bez powodu maszt z flagą pojawił się w parku Potockich, gdzie w listopadzie 1918 r., w czasie tzw. „Krwawych dni Międzyrzeca” Niemcy wymordowali 18 członków Polskiej Organizacji Wojskowej i 26 mieszkańców Międzyrzeca i okolic, walczących o Niepodległą Polskę.

Fundusze na maszty i flagi pochodzą z rezerwy budżetu państwa, a przedsięwzięcie jest realizowane pod honorowym patronatem premiera Mateusza Morawieckiego.

flag g3ea6c12cf 1280

Zobacz także

Zmarł kpt. Władysław Szwender, żołnierz Armii Andersa, Międzyrzeczanin

30 maja 2023

31 maja odbędzie się uroczysty pochówek Kapitana Władysława Szwendera (1924 – 2022), żołnierza Armii Andersa., działacza kombatanckiego i polonijnego. Jego ostatnim życzeniem był wieczny spoczynek w Międzyrzecu Podlaskim, jego rodzinnym...

Najlepsi mali piłkarze w akcji

22 maja 2023

Za nami finał turnieju „O Puchar Tymbarku” w województwie lubelskim, które rozegrano w sprawdzonej w poprzednich latach lokalizacji, czyli na stadionie w Międzyrzecu Podlaskim. Największa w Europie impreza piłkarska dla...

LX Sesja Rady Miasta Międzyrzec Podlaski - 30 maja 2023

23 maja 2023

  Zapraszam na posiedzenie LX Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, które odbędzie się w dniu 30 maja 2023 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu...

MOK rusza z naborem do DK+ Inicjatywy Miejskie

22 maja 2023

Miejski Ośrodek Kultury rusza z naborem inicjatyw do projektu Dom Kultury + Inicjatywy miejskie. Każdy mieszkaniec naszego miasta ma szansę, aby zgłosić swój pomysł i otrzymać dofinansowanie na jego realizację....

Utrudnienia w centrum miasta

18 maja 2023

W związku z uroczystościami ustanowienia św. Jana Pawła II patronem Międzyrzeca Podlaskiego będą utrudnienia w ruchu na placu JP II. W sobotę 20 maja od godz. 16.00 oraz przez całą...

Trwa nabór na ławników na lata 2024-2027

18 maja 2023

Karty zgłoszeń oraz załączników kandydatów na ławników można pobierać na Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Miasta, po czym wypełnione składać w Urzędzie Miasta w Międzyrzecu Podlaskim, pok. 22 (sekretariat) w dniach...

Kwalifikacja wojskowa w 2023 r.

16 maja 2023

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa rozpoczeła się 17 kwietnia br. zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. (Dz. U....

Szukamy najpiękniejszych ogrodów

16 maja 2023

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej organizuje XIV edycję Konkursu „Piękne, bo Bialskie”. Konkurs obejmuje dwie kategorie: Gospodarz Roku i Najpiękniejszy Ogród Roku. Celem konkursu jest promocja kreatywnych, przedsiębiorczych i otwartych...

„Samoobrona kobiet – zaufaj wojsku” – ruszają zapisy na bezpłatne treningi

15 maja 2023

Ministerstwo Obrony Narodowej wraz z Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji i Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje bezpłatne szkolenia z samoobrony dla dorosłych Polek. Projekt realizowany jest w każdym województwie w...

Posiedzenie Uroczystej LIX Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski

12 maja 2023

Zapraszam na posiedzenie Uroczystej LIX Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, które odbędzie się w dniu 21 maja 2023 r. (niedziela) o godz. 15.00 w sali ślubów Urzędu Miasta w Międzyrzecu...

  

               

       herb   

 

Miasto Międzyrzec Podlaski,

ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski 

tel. 83 372 62 10