Aktualności
0
0
0
s2smodern

Drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty, sprzęt do nagrań i inne nowoczesne wyposażenie już wkrótce pojawi się w trzech międzyrzeckich szkołach podstawowych i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym! Na jego zakup miasto otrzymywało aż 435 600 zł z rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”, którego celem jest nauka przez doświadczanie.

Celem programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, bardziej praktyczny i angażujący uczniów, sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Zakłada on zakup nowoczesnych pomocy naukowych, które umożliwią uczniom naukę poprzez eksperymentowanie i zdobywanie praktycznych umiejętności. To wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). 

 

Plakat Laboratoria Przyszłości

0
0
0
s2smodern

Ruszyła kampania „16 Dni Bez Przemocy”, która potrwa od 25 listopada do 10 grudnia.

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Wybrano dni pomiędzy 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet.

Niewiedza, strach i wstyd sprawiają, że przemoc ciągle traktowana jest jak prywatna sprawa. Nie bądź obojętny wobec przemocy. Reaguj!

Wykaz instytucji, które są uprawnione do pomocy:

Komisariat Policji w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Staromiejska 32, 21-560 Międzyrzec Podlaski, tel. 47 814 52 10 (dyżurny Komisariatu Policji) lub 997 (telefon alarmowy).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Piłsudskiego 6, 21-560 Międzyrzec Podlaski, tel. (83) 371 78 03.

Punkt Konsultacyjny przy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Międzyrzecu Podlaskim ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski, tel. (83) 371 77 97 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 oraz psycholog w poniedziałki w godzinach 18.00 – 20.00 i terapeuta uzależnień w czwartki w godzinach 18.00 – 20.00.

violence against women 4209778 1280

0
0
0
s2smodern

Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu XXXIX Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, która odbędzie się dnia 30 listopada 2021 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) zgodnie z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca    2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem   i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).

0
0
0
s2smodern

Główny Urząd Statystyczny informuje, że od 12 do 24 listopada 2021 r. zostanie przeprowadzone badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

Jego celem jest ocena jakości danych pozyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Wyniki umożliwiają również udoskonalanie przyszłych spisów i badań reprezentacyjnych, dlatego udział w badaniu kontrolnym jest równie ważny, jak w samym Spisie Powszechnym.

Badanie realizowane będzie wyłącznie za pomocą wywiadów telefonicznych, na losowo wybranej próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w NSP 2021 (5 612 mieszkań w woj. lubelskim). Ankietowani będą wyłącznie pełnoletni respondenci, którzy jako pierwsi z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie zasadniczym (tzw. pierwsi respondenci). Ankieterzy statystyczni kontaktować się będą z wylosowanymi do badania respondentami wyłącznie z numeru telefonu: 22 828 88 88, a dane zostaną zarejestrowane w specjalnie przygotowanej aplikacji. Pozyskane dane podlegają prawnej ochronie i są objęte tajemnicą statystyczną. Tożsamość ankietera będzie można zweryfikować na stronie spis.gov.pl lub na infolinii 22 279 99 99.

Lista pytań zadawanych w badaniu kontrolnym będzie dostępna na stronie: spis.gov.pl.

Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy na mocy art. 27 Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

 

woman g269b4cf1d 1920

0
0
0
s2smodern

Wspólną modlitwą, uroczystościami przy pomniku i na cmentarzu oraz symbolicznym biegiem uczcili mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego 103. rocznicę odzyskania niepodległości.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się Apelem Poległych na cmentarzu przy zbiorowej mogile żołnierzy POW. Następnie w kościele pw. Chrystusa Króla została odprawiona msza w intencji Ojczyzny, podczas której został poświęcony nowy sztandar miasta.

Nowy sztandar miasta jest wynikiem prac nad opracowaniem i zatwierdzeniem oficjalnego Herbu Miasta Międzyrzec Podlaski. Dotychczasowo używane, w najnowszej historii grafiki prezentujące herb miasta były różnego rodzaju próbami jego odtworzenia z pieczęci z 1777 roku. Obecny wzór herbu, zastosowany na sztandarze, został opracowany zgodnie z zasadami heraldyki i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Heraldyczną powołaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rada miasta Międzyrzeca Podlaski zatwierdziła symbole uchwałą 2019 r.

Po mszy, uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod Pomnik Bohaterów Miasta, gdzie przedstawiciele władz miasta i delegacje złożyły kwiaty. Tę część uroczystości uświetnił występ orkiestry dętej z Łukowa oraz Młodzieżowego Chóru Miasta. - Wincenty Witos mówił, że tu gdzie zaczyna się interes Polski, kończy się interes partii czy poglądów. Czy my dzisiaj, po 103 latach jesteśmy w stanie wznieść się ponad podziały? Czy jesteśmy w stanie zrobić krok w tył, wysłuchać argumentów drugiej strony ? Siąść przy jednym stole i rozmawiać? Myślę, że każdy z nas musi na to pytanie odpowiedzieć sobie sam. Jestem przekonany, że Polska, zbudowana z tysięcy takich małych ojczyzn, jak nasz Międzyrzec, zasługuje na wzajemny wewnętrzny dialog nas wszystkich. Niepodległość to dar. Niepodległość to nie historia. Niepodległość to wyzwanie i odpowiedzialność. Niepodległość to realizacja naszych wspólnych marzeń. Marzy mi się ojczyzna, w której ustają wszystkie niepotrzebne spory – powiedział Paweł Łysańczuk, zastępca burmistrza miasta.

Tego dnia w Parku Potockich odbył się także Rodzinny Bieg Niepodległości. W biegu na dystansie blisko 2 kilometrów wzięło udział ponad 120 uczestników. Wszyscy otrzymali pamiątkowe medale. Dodatkową atrakcją była wystawa broni z Lubelskiego Muzeum Techniki Wojskowej w Jelnicy. Imprezę zorganizował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

wiodące

 

0
0
0
s2smodern

28 października międzyrzeccy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie wprowadzenia programu osłonowego dla seniorów, którego celem jest obniżenie ponoszonych przez nich kosztów za odbiór odpadów komunalnych.

Nowe, przyjęte we wrześniu stawki za odbiór śmieci najbardziej uderzają w osoby starsze i samotne, które mają ograniczone źródła dochodu. W związku z tym burmistrz miasta Zbigniew Kot wyszedł z inicjatywą stworzenia programu dedykowanego dla seniorów – w wieku 60 lat i więcejOd wielu lat, z powodu znacząco rosnących kosztów odbioru odpadów komunalnych zdecydowana większość samorządów jest zmuszona podnosić tzw. opłaty śmieciowe. To jedna z najtrudniejszych decyzji, bo dotyczy wszystkich mieszkańców. Niestety, koszty odbioru śmieci, transport i opłaty za składowanie ich na wysypisku z roku na rok rosną. Na te czynniki żaden włodarz w Polsce nie ma wpływu. Dodatkowo niepokojąco i stale wzrasta ilość wytwarzanych odpadów. Według nowych przepisów jeśli produkujemy więcej – musimy także więcej zapłacić. W zamyśle ustawodawców system gospodarowania odpadami ma być samobilansujący. Niestety, tylko w bieżącym roku z budżetu miasta trzeba było dołożyć ponad milion złotych do kosztów jego obsługi.

Miejski program osłonowy w zakresie dofinansowania do kosztów utrzymania lokali mieszkaniowych na lata 2022 – 2023 powstał z myślą o mieszkańcach, którzy mają najniższe dochody. Zakłada on jednorazowe w danym roku wsparcie kwotą 120 zł. Aby skorzystać z tego programu konieczne będzie spełnienie kryterium dochodowego:

- dla osoby samotnie gospodarującej - 2 328,00 zł

- dla osoby w rodzinie – 1 800,00 zł.

Z uczestnictwa w programie nie mogą skorzystać osoby, które pobierają dodatek mieszkaniowy.

251632665 1073597440076832 6878924019575483123 n

0
0
0
s2smodern

Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to bardzo ważne święta w Kościele katolickim w Polsce, skupiające najwięcej ludzi i rodzin wokół siebie. Jak co roku, w okolicach nekropolii porządku pilnować będą policjanci oraz przedstawiciele innych służb. Stosujmy się do ich poleceń i wskazówek. Pamiętajmy jednak, że nasze bezpieczeństwo w dużym stopniu zależy również od nas samych. - Charakter tych świąt, a także masowe odwiedzanie grobów, sprzyjają działalności przestępczej. Na cmentarzach oraz w środkach komunikacji publicznej wzrasta zagrożenie kradzieżami. Nasze opuszczone domy czy mieszkania to potencjalny cel dla włamywaczy – przestrzega Barbara Salczyńska - Pyrchla, oficer prasowy bialskiej komendy policji.

- Pamiętajmy, aby towarzysząca nam w tych dniach nostalgia i zaduma nie uśpiły naszej czujności. Zachowajmy w tym czasie szczególną ostrożność, by nie spotkały nas przykre niespodzianki. Miejmy również na uwadze zasady bezpieczeństwa związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – apeluje rzeczniczka. Aby te dni zadumy i pamięci o zmarłych przebiegły spokojnie, ważne jest zachowanie rozsądku, wzmożona czujność i przestrzeganie kilku ważnych zasad bezpieczeństwa.  

Wyjeżdżając na cmentarz, zadbajmy o bezpieczeństwo naszego mieszkania lub domu. Pozamykajmy okna i drzwi, powiadommy sąsiada o naszej nieobecności.

Nie pozostawiajmy w mieszkaniu gotówki ani wartościowych przedmiotów. Zdeponujmy je w banku.

Nie zabierajmy na cmentarz dużej gotówki, ani wartościowych przedmiotów. Pieniądze, karty płatnicze i dokumenty trzymajmy w wewnętrznej kieszeni ubrania.

Na cmentarzu zadbajmy o osoby starsze i schorowane, które w tłumie mogą zasłabnąć lub stracić orientację. Warto wyposażyć je w kartkę z numerem kontaktowym do bliskich.

Pilnujmy dzieci. W tłumie mogą się one łatwo zgubić. Uczmy je, aby w razie potrzeby zwracały się policjanta, strażnika miejskiego lub innej umundurowanej osoby, np. ochroniarza lub harcerza.

Pilnujmy swoich rzeczy osobistych, torebki, saszetki z dokumentami czy telefonu. Wspomnienia o zmarłych, spotkanie z rodziną mogą uśpić naszą czujność.

Pamiętajmy o zagrożeniu wirusem SARS-CoV-2. Zachowajmy rozsądek w kontaktach z innymi ludźmi.

Źródło: policja.pl

angel g7db3b015c 1920

0
0
0
s2smodern

25 października Bank Gospodarstwa Krajowego opublikował wyniki naboru wniosków do Rządowego Funduszu Polski Ład. Miasto Międzyrzec Podlaski pozyskało aż 19 milionów złotych na budowę wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą nad linią kolejową nr 2 Warszawa-Terespol w Międzyrzecu Podlaskim.

Inwestycja jest pierwszym etapem budowy wschodniej obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 813 Międzyrzec – Parczew - Ostrów Lubelski – Łęczna. To krok milowy w kierunku rozwiązania problemów utrudnień w ruchu i korków na przejeździe kolejowym w ul. Partyzantów, które powoduje stale zwiększający się ruch kolejowy. Linia kolejowa E-20 przecina miasto na dwie części, a droga przez przejazd jest jedyną, która je łączy. Utrudnia to przedostanie się służb ratunkowych do części miasta i gminy zlokalizowanej na południe od torów kolejowych, które tracą cenny czas przez zamknięte rogatki. Budowa wiaduktu rozwiąże ten problem.

Już w lipcu br. Miasto wspólnie z PKP PLK S.A. podpisało list intencyjny w sprawie rozwiązania problemów komunikacyjnych w mieście, w tym budowy skrzyżowań bezkolizyjnych.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Miasto otrzymało aż 19 milionów złotych, z własnego budżetu dołoży milion złotych. - W szczególności dziękuję panu wicepremierowi Jackowi Sasinowi i parlamentarzystom za zrozumienie naszych lokalnych potrzeb i pomoc w rozwiązywaniu kluczowych z punktu widzenia miasta problemów. Realizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez wsparcia rządu – podkreśla Paweł Łysańczuk, zastępca burmistrza miasta.

249034185 168895322112472 3271093651963049772 n

Zobacz także

Nauka poprzez eksperymentowanie

29 listopada 2021

Drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty, sprzęt do nagrań i inne nowoczesne wyposażenie już wkrótce pojawi się w trzech międzyrzeckich szkołach podstawowych i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym! Na jego zakup miasto otrzymywało...

Przemoc karmi się milczeniem

25 listopada 2021

Ruszyła kampania „16 Dni Bez Przemocy”, która potrwa od 25 listopada do 10 grudnia. 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania poświęcona wspieraniu i koordynacji...

Nie daj się wplątać w sieć

13 października 2021

Dzieci i młodzież doskonale rozróżniają typy uzależnień. Pokazały to prace, które wykonali uczniowie w ramach konkursu Młodość - Trzeźwość. Spośród 153 prac plastycznych i literackich nagrodzono 24 osoby. Podsumowanie konkursu...

XXXIX SESJA RADY MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI

23 listopada 2021

Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu XXXIX Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, która odbędzie się dnia 30 listopada 2021 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy...

Narodowy Spis Powszechny. Trwa badanie kontrolne

17 listopada 2021

Główny Urząd Statystyczny informuje, że od 12 do 24 listopada 2021 r. zostanie przeprowadzone badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku. Jego celem jest ocena jakości danych pozyskanych w...

Na sportowo i patriotycznie

12 listopada 2021

Wspólną modlitwą, uroczystościami przy pomniku i na cmentarzu oraz symbolicznym biegiem uczcili mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego 103. rocznicę odzyskania niepodległości. Obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się Apelem Poległych na cmentarzu przy...

Seniorzy zapłacą mniej za śmieci

02 listopada 2021

28 października międzyrzeccy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie wprowadzenia programu osłonowego dla seniorów, którego celem jest obniżenie ponoszonych przez nich kosztów za odbiór odpadów komunalnych. Nowe, przyjęte we wrześniu...

Bądźmy czujni podczas listopadowych świąt

29 października 2021

Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to bardzo ważne święta w Kościele katolickim w Polsce, skupiające najwięcej ludzi i rodzin wokół siebie. Jak co roku, w okolicach nekropolii porządku pilnować...

Są pieniądze na budowę wiaduktu!

25 października 2021

25 października Bank Gospodarstwa Krajowego opublikował wyniki naboru wniosków do Rządowego Funduszu Polski Ład. Miasto Międzyrzec Podlaski pozyskało aż 19 milionów złotych na budowę wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą...

XXXVIII Sesja Rady Miasta Międzyrzec Podlaski

22 października 2021

Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu XXXVIII Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, która odbędzie się dnia 28 października 2021 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy...