Aktualności
0
0
0
s2smodern

1 grudnia 2023 roku o godz. 14:00 w sali biura Rady Miasta (ul. Pocztowa 8, wejście A) odbędzie się spotkanie otwarte dotyczące naboru wniosków o mieszkania w ramach SIM Lubelskie. Przedstawiciel spółki odpowie na wszelkie pytania mieszkańców związane z inwestycją. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, jak również osoby, które już złożyły wnioski, a chciałyby uzyskać dodatkowe informacje.

simy1

0
0
0
s2smodern

W Międzyrzecu Podlaskim powstanie "Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności - SOWA". To wyjątkowe miejsce stworzymy wspólnie z Centrum Nauki Kopernik. 19 listopada w Drohiczynie, gdzie SOWA już funkcjonuje, odbyło się spotkanie inaugurujące powstanie tego typu przestrzeni w kolejnych miastach.

Do projektu SOWA zakwalifikowało się 16 instytucji w Polsce, wśród nich Międzyrzec Podlaski, który w Drohiczynie reprezentował zastępca burmistrza Paweł Łysańczuk - To ogromne wyróżnienie dla naszego miasta, bo konkurencja była bardzo duża. Jestem przekonany, że poznawanie tajników wiedzy poprzez zabawę i eksperymenty to najlepszy sposób edukacji - podkreśla Paweł Łysańczuk, zastępca burmistrza miasta. Małe centrum nauki powstanie w części pałacu Potockich. - Na początku przyszłego roku odbędzie się wizja lokalna przygotowująca nas do urządzenia SOWY pod okiem koordynatora z Centrum Nauki Kopernik – dodaje zastępca.

Centrum Nauki Kopernik otrzymało dotację celową z Ministerstwa Edukacji i Nauki na uruchomienie lokalnych stref aktywności w latach 2021-2023. Dzięki inicjatywie SOWA w kraju powstaje ogólnopolska sieć lokalnych minicentrów nauki, do których przenoszone są najlepsze doświadczenia edukacyjne i wystawiennicze Centrum Nauki Kopernik. Powstają one w całym kraju w już istniejących instytucjach kultury oraz instytucjach naukowo-oświatowych (np. domy kultury, biblioteki, mediateki, galerie sztuki, muzea), w których działalność statutową lub programową wpisane jest popularyzowanie idei nauki, techniki, edukacji, sztuki i kultury. Wniosek o takie małe centrum naukowe złożył Miejski Ośrodek Kultury i aplikacja uzyskała pozytywną decyzję.

SOWA składa się z dwóch przestrzeni: wystawienniczej i warsztatowej. CN Kopernik przekazuje każdej placówce wystawę, czyli kilkanaście angażujących eksponatów, ukazujących doświadczalny charakter nauki, dających możliwość samodzielnego eksperymentowania. Do dyspozycji każda instytucja będzie miała również majsternię. To z kolei przestrzeń warsztatowa, przeznaczona do zajęć praktycznych, w której można samodzielnie lub grupowo podejmować wyzwania logiczne, konstruktorskie i inżynieryjne. Obejmuje wskazówki do stworzenia przestrzeni oraz zestawy, zawierające instrukcję do wykonania zadania przez zwiedzającego i pudełko z potrzebnymi materiałami.

Dodatkowo Centrum Nauki Kopernik udostępnia każdej placówce pakiet dobrych praktyk, w tym scenariusze zajęć prowadzonych w ośrodku, pomysły na wydarzenia oraz proponuje dołączenie do jednego z programów. Kopernik oferuje również placówkom wsparcie, współpracę i sieciowanie. Każdej Strefie przekazuje materiał z opisem projektu i rekomendowanymi rozwiązaniami, dotyczącymi jego prowadzenia – dzieli się swoim know-how. Szkoli również w zakresie rozwoju kadry technicznej (techniczna instrukcja obsługi eksponatów, zasady eksploatacji, gwarancji i realizacji ewentualnych napraw) i kadry animatorskiej.

Projekt SOWA ma na celu wzbogacenie lokalnych społeczności nowymi środowiskami edukacyjnymi, przyjaznymi dla uczenia się dzieci i młodzieży z mniejszych ośrodków miejskich i wiejskich, by zwiększyć ich kapitał naukowy. Ma również spowodować wzrost zainteresowania nauką w społeczeństwie oraz motywować do wyboru ścieżki edukacyjnej i kariery naukowej. Pokazać, że nauka nie jest zbiorem faktów, ale sposobem zdobywania wiedzy i poznawania świata.

sowa

sowa 4

0
0
0
s2smodern

 

Zapraszam na posiedzenie LXV Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, które odbędzie się w dniu 30 listopada 2023 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8. Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zapoznanie z porządkiem obrad i przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Stan realizacji inwestycji miejskich zaplanowanych w 2023 r.
 6. Przygotowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do sezonu zimowego.
 7. Rozpatrzenie projektu stanowiska w sprawie stawki podatku rolnego na 2024 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu stanowiska w sprawie stawki podatku leśnego na 2024 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie anonimowej skargi z dnia 8 listopada 2023 r.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzec Podlaski terenu przy ul. ks. Adolfa Pleszczyńskiego i ul. Karola Ferdynanda Eichlera.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2024.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzania jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski do określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych. 
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Władysława Broniewskiego.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu w zakresie współfinansowania kosztów eksploatacji i dzierżawy łączy teletransmisyjnych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w Oddziale Zamiejscowym Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Międzyrzecu Podlaskim na 2023 r.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta
/-/
Robert Matejek

Załączniki

 

0
0
0
s2smodern

Od kilku dni mamy w Polsce śnieżną zimę, a wraz z nią obowiązek odśnieżania dachów i chodników. Spada on na barki zarówno właścicieli nieruchomości, jak i administracji publicznej.

W mieście odpowiedzialność za utrzymanie czystości i porządku na chodnikach dzieli się między zarządcę drogi a właścicieli nieruchomości. Odśnieżanie dachu i chodnika przylegającego do posesji jest i pozostanie w gestii właściciela przez cały okres, kiedy śnieg stanowi zagrożenie dla pieszych. Niewywiązywanie się z tego obowiązku niestety może nieść za sobą konsekwencje. Jeśli właściciel go zaniedba, to osoby, które przewrócą się i doznają urazu, mogą domagać się od niego odszkodowania. Ponadto naraża się on na mandat do 1500 zł.

Prawo budowlane przewiduje, że do właścicieli i zarządców budynków należy też niezwłoczne usuwanie sopli i nawisów śniegu, stwarzających zagrożenie dla przechodniów i samochodów poruszających się wzdłuż tych budynków. Niedopełnienie tych obowiązków grozi mandatem do 500 zł.

Zimą trzeba odśnieżać nie tylko chodniki i dachy, dotyczy to też pojazdów. Przed wyruszeniem w drogę, nasze auto musi być prawidłowo odśnieżone, a z szyb usunięty lód. Niestety na drogach nierzadko widać, że w pośpiechu kierowcy odśnieżają tylko część auta. Za brak dokładności w odśnieżeniu samochodu i usuwaniu lodu z szyb grozi mandat do 3000 zł za każde z tych wykroczeń. A dodatkowe 200 zł i 15 punktów karnych, gdy spadający z pojazdu śnieg może uderzać w inne auta. Policja ukaże za nieodśnieżone tablice rejestracyjne mandatem w wysokości 300 zł i 8 punktami karnymi, a za nieodśnieżone światła grozi kolejne 300 zł i 8 punktów.

Pamiętajcie, żeby nie odśnieżać auta przy odpalonym silniku, ponieważ w tej sytuacji policjant może ukarać mandatem w wysokości od 100 do 300 zł (zostaje tu złamany przepis dotyczący zakazu używania samochodu, gdy praca silnika wiąże się z nadmierną emisją spalin i hałasu oraz zakaz zostawiania samochodu z włączonym silnikiem w terenie zabudowanym).

Padający śnieg to udręka nie tylko dla kierowców, ale też dla pieszych. Śnieg jest mokry i ciężki, a spadając z dużej wysokości może zagrażać przechodniom. Dlatego prosimy o szczególną ostrożność podczas spacerów w parku – zalegający na drzewach śnieg może spadać lub powodować łamanie gałęzi.

 

318361297 391040656541240 6550916177393117368 n

0
0
0
s2smodern

Mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego uczcili 105. rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę. Główne uroczystości odbyły się na skwerze miejskim. Po południu w parku Potockich pobiegł IX Rodzinny Bieg Niepodległości.

Miejskie uroczystości w Międzyrzecu Podlaskim rozpoczęła Msza św. w kościele pw. św. Mikołaja. Następnie mieszkańcy wraz z władzami miasta przeszli na plac Jana Pawła II. Tam, przy pomniku Bohaterów Miasta wszyscy zgromadzeni odśpiewali Mazurek Dąbrowskiego w ramach ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do hymnu!”, następnie druh Mateusz Włodarczyk odczytał Apel Poległych, a delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Uroczystość uświetnił występ Młodzieżowego Chóru Miasta i orkiestry dętej z Łukowa.

Tego dnia w parku odbył się IX Rodzinny Bieg Niepodległości u Potockich. W biegu na dystansie ok. 2 km wzięło udział ponad 200 uczestników. Imprezę zakończyło wspólne ognisko. Organizatorem biegu był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a sponsorami: Zakład Wyrobów Wędliniarskich Wysokie, PSS „Społem” i firma Wipasz S.A.

 

400854476 745547984283431 1809401993082820227 n

0
0
0
s2smodern

W ramach obchodów Światowego Dnia Cukrzycy międzyrzeckie koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków zaprasza na panel dyskusyjny „Samokontrola glikemii - kiedy i po co mierzymy cukier?”. Spotkanie odbędzie się 15 listopada o godz. 11.30 w sali konferencyjnej urzędu miasta. Poprowadzi je Agnieszka Betlej z Fimy Ascensia Diabetes Care. Następnie zostanie wystawiony spektakl „Kobiety na medal” przygotowany przez seniorów pod kierunkiem Elżbiety Kamasy.

368101558 347275737846541 4577052577014118349 n

0
0
0
s2smodern

Już 11 listopada obchodzić będziemy 105. rocznicę odzyskania niepodległości! Kimkolwiek jesteśmy, gdziekolwiek będziemy, w dniu Święta Niepodległości, zaśpiewajmy wspólnie hymn Polski!

Miejskie obchody rozpoczną się o godz. 11.30 mszą za Ojczyznę w kościele w pw. św. Mikołaja. Następnie uczestnicy uroczyście przemaszerują pod pomnik bohaterów miasta, gdzie mieszkańcy wspólnie odśpiewają Mazurka Dąbrowskiego. Zostanie też odczytany apel poległych, a przedstawiciele samorządu i delegacje oddadzą hołd poległym w walce o Polskę. Wystąpi też Młodzieżowy Chór Miasta pod kierunkiem Cezarego Wocha. O godz. 14.30 w parku Potockich odbędzie się IX Rodzinny Bieg Niepodległości u Potockich. Zapraszamy wszystkich miłośników radosnego świętowania. Dla zapisanych wcześniej zawodników przewidziany jest poczęstunek i pamiątkowe medale.W tym roku Międzyrzec Podlaski przystąpił do ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do hymnu”, która umożliwia wszystkim Polkom, Polakom i przyjaciołom Polski – niezależnie od tego, gdzie się znajdują, jakie mają możliwości włączenia się w obchody – wspólne, a przede wszystkim radosne, świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości. Mieszkańcy miasta zaśpiewają Mazurek Dąbrowskiego około godz. 12.30 na placu Jana Pawła II.

315028653 504218081749757 7122466502689544952 n 1

0
0
0
s2smodern

Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski ogłasza nabór wniosków na mieszkania z możliwością dojścia do własności w ramach inwestycji realizowanej przez SIM Lubelskie sp. z o.o.

 

Inwestycja zlokalizowana jest w Międzyrzecu Podlaskiem przy ulicy Leśnej. Planowana jest budowa trzech budynków trzykondygnacyjnych z podpiwniczeniem. Powstanie 90 nowych lokali mieszkalnych wraz z parkingiem nadziemnym odpowiadającym liczbie mieszkań.


Nabór wniosków prowadzony będzie od 02.11.2023 r. do 15.12.2023 r. 

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest poprawne wypełnienie wniosku wraz z załącznikami.


Wzory dokumentów dostępne są:

 • do pobrania ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta pod adresem https://bip.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia i przetargi”, w zakładce „SIM”. (link do wniosku)
 • w formie papierowej w Urzędzie Miasta, pok. nr 1.

Informacji na temat naboru udziela Wydział Zarządzania Mieniem Komunalnym (pok. nr 1, tel. 83 372 62 23).

Wnioski należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski przy ul. Pocztowej 8 w wersji papierowej w zamkniętej kopercie, na której winno znajdować się imię i nazwisko wnioskodawcy oraz dopisek ,,Wniosek o zawarcie umowy SIM”, lub przez platformę ePUAP. Wnioski można również składać pocztą tradycyjną na podany wyżej adres Urzędu z dopiskiem „Wniosek o zawarcie umowy SIM” (jako data wpływu liczy się data stempla pocztowego).

Dodatkowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa w programie SIM jak i samej inwestycji znajdą Państwo na stronach https://bip.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia i przetargi”, w zakładce „SIM” oraz na simlubelskie.pl.

 

przycisk sim

Zobacz także

Spotkanie informacyjne z przedstawicielem SIM Lubelskie

24 listopada 2023

1 grudnia 2023 roku o godz. 14:00 w sali biura Rady Miasta (ul. Pocztowa 8, wejście A) odbędzie się spotkanie otwarte dotyczące naboru wniosków o mieszkania w ramach SIM Lubelskie. Przedstawiciel spółki...

W pałacu powstanie małe centrum nauki

24 listopada 2023

W Międzyrzecu Podlaskim powstanie "Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności - SOWA". To wyjątkowe miejsce stworzymy wspólnie z Centrum Nauki Kopernik. 19 listopada w Drohiczynie, gdzie SOWA już funkcjonuje, odbyło się...

LXV Sesja Rady Miasta Międzyrzec Podlaski - 30 listopada 2023 r.

23 listopada 2023

  Zapraszam na posiedzenie LXV Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, które odbędzie się w dniu 30 listopada 2023 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu...

Pamiętajcie o odśnieżaniu chodników, dachów i samochodów!

23 listopada 2023

Od kilku dni mamy w Polsce śnieżną zimę, a wraz z nią obowiązek odśnieżania dachów i chodników. Spada on na barki zarówno właścicieli nieruchomości, jak i administracji publicznej. W mieście odpowiedzialność...

Miejskie obchody 105. rocznicy odzyskania Niepodległości

13 listopada 2023

Mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego uczcili 105. rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę. Główne uroczystości odbyły się na skwerze miejskim. Po południu w parku Potockich pobiegł IX Rodzinny Bieg Niepodległości. Miejskie uroczystości w...

Porozmawiajmy o cukrzycy

10 listopada 2023

W ramach obchodów Światowego Dnia Cukrzycy międzyrzeckie koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków zaprasza na panel dyskusyjny „Samokontrola glikemii - kiedy i po co mierzymy cukier?”. Spotkanie odbędzie się 15 listopada o...

Narodowe święto niepodległości

08 listopada 2023

Już 11 listopada obchodzić będziemy 105. rocznicę odzyskania niepodległości! Kimkolwiek jesteśmy, gdziekolwiek będziemy, w dniu Święta Niepodległości, zaśpiewajmy wspólnie hymn Polski! Miejskie obchody rozpoczną się o godz. 11.30 mszą za...

Rozpoczynamy nabór wniosków na mieszkania w ramach inwestycji SIM Lubelskie w Międzyrzecu Podlaskim

31 października 2023

Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski ogłasza nabór wniosków na mieszkania z możliwością dojścia do własności w ramach inwestycji realizowanej przez SIM Lubelskie sp. z o.o.   Inwestycja zlokalizowana jest w Międzyrzecu...

Powstanie Izba Regionalna Ziemi Międzyrzeckiej

30 października 2023

Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim pozyskał 25 tys. zł z Narodowego Instytut Muzeów w ramach I etapu programu grantowego "Izby muzealne": "Zgromadzenie i opracowanie zbiorów oraz przygotowanie koncepcji wystawy...

Zmarł Honorowy Obywatel Miasta

27 października 2023

26 października w wieku 83 lat zmarł Ryszard Kornacki – nauczyciel, poeta, prozaik, publicysta, animator kultury, społecznik. Urodzony 28 września 1940 roku w Lublinie, ukończył Szkołę Podstawową nr 5, Liceum...