Aktualności
0
0
0
s2smodern

23 kwietnia do Międzyrzeca Podlaskiego zawita Rajd Turystyczny – „Szwajcaria Podlaska”, który będzie 3. rundą Turystycznego Pucharu Polski. Organizatorem wydarzenia jest Automobilklub Bialskopodlaski, twórca wielu imprez samochodowych.

W ramach zawodów odbędzie się start honorowy z Białej Podlaskiego do Międzyrzeca Podlaskiego (według określonego schematu), który sprawdzi umiejętności nawigacyjne uczestników oraz przybliży atrakcje turystyczne. Próby sprawnościowe odbędą się na terenie międzyrzeckich jeziorek, a na placu Jana Pawła będzie można podziwiać auta klasyczne. Atrakcji motoryzacyjnych nie zabraknie również w parku Potockich, gdzie uczestnicy rajdu zakończą swoje zmagania. Tu również zobaczymy auta klasyczne, zabytkowe i sportowe.

Rajd Turystyczny - "Szwajcaria Podlaska" stanowi: III rundę Turystycznego Pucharu Polski, I rundę Turystycznych Motorowych Mistrzostw Okręgu Lubelskiego i I rundę Pucharu Bialskich Klasyków.

Uczestnicy będą rywalizować o zwycięstwo: w klasyfikacji generalnej rajdu, w klasyfikacji Bialskie Klasyki, auta wyprodukowane przed 1993 rokiem zgłoszone do klasyfikacji.

Wydarzenie odbędzie się pod honorowym patronatem burmistrza miasta.

B321FAF0 B3A9 4CD7 B6FB 7A747FBB16D2

0
0
0
s2smodern

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2022 r. poz. 1657 z późn. zm.) obowiązkiem właściciela, posiadacza lub zarządzającego nieruchomością jest utrzymywanie jej w należytym stanie higieniczno – sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym poprzez zwalczanie gryzoni, insektów i szkodników.

Dodatkowo kwestie związane z deratyzacją zawarte są w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski (załącznik do uchwały Nr XXVI/234/20 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski). Zgodnie z § 13 ust. 1 ww. Regulaminu obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary zabudowane budynkami: mieszkalnymi wielorodzinnymi; użyteczności publicznej; związanymi z przetwórstwem, magazynowaniem i handlem artykułami rolno-spożywczymi; gospodarczymi związanymi z produkcją rolną oraz budynkami związanymi ze świadczeniem usług bytowych.

Deratyzację należy przeprowadzić co najmniej dwa razy w roku w terminach: wiosennym (marzec – kwiecień) i jesiennym (wrzesień – październik). Deratyzację można prowadzić we własnym zakresie lub przy pomocy specjalistycznej firmy. Potwierdzeniem wywiązania się z obowiązku deratyzacji, podczas ewentualnej kontroli, jest dokument zakupu preparatu do deratyzacji lub rachunek/faktura za przeprowadzenie deratyzacji przez specjalistyczną firmę.

Jednocześnie informujemy, że niewykonywanie obowiązków, o których mowa wyżej podlega karze grzywny.

Apelujemy także do mieszkańców nieruchomości wielorodzinnych, by nie rozsypywali i nie rozkładali resztek jedzenia na terenach wokół budynków i przy altanach śmietnikowych, ponieważ niszczy to estetykę osiedli, a także sprzyja rozwojowi populacji gryzoni, które mogą przenosić choroby zakaźne oraz ptactwa, które zachęcone łatwym dostępem do pożywienia chętnie przebywa na osiedlach w zabudowie wielorodzinnej powodując np. zanieczyszczanie ławek czy chodników.

 

szczurek

0
0
0
s2smodern

Miasto pozyskało 1 060 696,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ulicy Warszawskiej. Podpisanie umowy na realizację tego zadania odbyło się 28 marca 2023 roku w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

Prace rozpoczną się jeszcze w kwietniu. Odnowimy ponad kilometr drogi od skrzyżowania z ulicą Brzeską aż do Szkoły Podstawowej nr 1. Będzie tu nowa nawierzchnia asfaltowa, a od skweru Armi Krajowej do krzyżówki z ulicą Brzeską - chodniki. Powstanie też przejście dla pieszych z detektorem ruchu, a nowością będzie radar do pomiaru prędkości. Przetarg na wykonanie zadania wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lubartowa. Umowa na przebudowę ulicy została podpisana 5 kwietnia. Wartość całej inwestycji to 2 532 290, 27 zł.

 

Warszawska

tablica prom 180x120 Warszawska

0
0
0
s2smodern

Finał wojewódzki największej w Europie imprezy piłkarskiej dla dzieci „Puchar Tymbarku” po raz kolejny odbędzie się w Międzyrzecu Podlaskim. 18 i 19 maja na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zobaczymy setki małych piłkarzy i piłkarek w akcji. Najlepsi zagrają w finale na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie.

Do turnieju mogą przystąpić wyłącznie drużyny szkolne, dziewcząt i chłopców, w trzech kategoriach wiekowych: do 8, 10 i 12 lat. Pomimo tego, że w rozgrywkach po raz pierwszy nie biorą udziału zespoły klubowe, zainteresowanie grą wśród najmłodszych zawodników i zawodniczek zwiększyło się rok do roku. Wśród regionów, z których pochodzi największa liczba drużyn biorących udział w turnieju, zdecydowanie prowadzi województwo lubelskie. Zgłoszono z niego aż 655 drużyn chłopców, niewiele mniej z województw wielkopolskiego i małopolskiego, odpowiednio 712 i 655. Te same regiony będą miały też najliczniejsze reprezentacje jeżeli chodzi o drużyny dziewczynek. Z województwa lubelskiego na Turnieju będzie ich 266, z małopolskiego 163, a wielkopolskiego 137.

Organizatorem Turnieju jest Polski Związek Piłki Nożnej, a sponsorem firma Tymbark. Na początku kwietnia w urzędzie miasta odbyło się spotkanie burmistrza Zbigniewa Kota ze Zbigniewem Bartnikiem, prezesem LZPN oraz koordynatorami turnieju „O Puchar Tymbarku”: Anatolem Obuchem i Kamilem Biegajem w sprawie organizacji finału wojewódzkiego w naszym mieście. Międzyrzec Podlaski po raz kolejny będzie gospodarzem zawodów.

DSC 0267

1680699465799

0
0
0
s2smodern

Świetlica środowiskowa „Florek” to miejsce stworzone dla dzieci z Międzyrzeca Podlaskiego, gdzie po szkole spędzą pożytecznie czas. Prowadzi ją kadra Spółdzielni Socjalnej "Hortus". Jej kierownikiem i wychowawcą  jest Łukasz Paluszkiewicz.

Dzieci odrobią tu lekcje i otrzymają pomoc w nauce. W ofercie są zabawy integracyjne, zajęcia artystyczne, techniczne i z udzielania pierwszej pomocy, warsztaty kulinarne oraz zajęcia profilaktyczne, promujące zdrowy styl życia. Wsparcia socjoterapeutycznego dzieciom udziela psycholog. Poza typowymi zajęciami świetlicowymi będą odbywały się też inne zabawy sportowe w terenie.

Świetlica „Florek” czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00 do 18:00. Mogą z niej korzystać dzieci od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Więcej informacji można uzyskać na miejscu, przy ul. Nassuta 7.

339773719 166036173000727 1974204201885700608 n

0
0
0
s2smodern

Aktywizacja miast do podejmowania działań wzmacniających ich potencjał rozwojowy to cel realizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Partnerskiej Inicjatywy Miast (PIM). Zakończyła się druga edycja projektu. W konferencji podsumowującej PIM uczestniczył zastępca burmistrza miasta Paweł Łysańczuk.

Projekt realizowany był w trzech grupach tematycznych tzw. sieciach – Miasto Cyfrowe, Miasto Zielone, Miasto Inicjatyw PPP. Przedstawiciele Międzyrzeca Podlaskiego pracowali w sieci Miasto Zielone. Razem z dziewięcioma innymi miastami jak m.in. Lublin, Gdańsk czy Ruda Śląska przez ostatni rok aktywnie uczestniczyli w spotkaniach na terenie całego kraju. Wymieniali się tam wiedzą i doświadczeniami w zakresie kształtowania i prowadzenia zielonej polityki miejskiej. – Zależy nam na tym, aby miasta uczyły się nie tylko od ekspertów, ale i od samych siebie. Raz wypracowane rozwiązania w danym mieście mogą służyć mieszkańcom innego miasta – mówiła na konferencji wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Efektem tej współpracy jest dokument strategiczny pod nazwą Miejska Inicjatywa Działań, stworzony w oparciu o zdiagnozowane wcześniej problemy, z którymi boryka się nasze miasto w kontekście zieleni. Dokument ten zawiera też propozycje rozwiązania tych problemów w oparciu o konkretne działania. Duży nacisk kładzie na partycypację społeczną. – Chcielibyśmy wykorzystać potencjał mieszkańców naszego miasta, zarówno w aspekcie konsultacyjnym, ale też chcemy zaangażować ich tak, by czuli, że mają realny wpływ na kształt swojego miasta. Każdy, bez względu na funkcję, którą pełni, może wnieść coś dobrego do rozwoju Międzyrzeca – mówił w panelu dyskusyjnym Paweł Łysańczuk, zastępca burmistrza miasta.

Partnerska Inicjatywa Miast oferuje wsparcie potrzeb rozwojowych miast poprzez promocję i wymianę wiedzy przy udziale ekspertów i specjalistów tematycznych. Dzięki PIM miasta budują swoje kompetencje we współpracy z innymi miastami. Partnerem merytorycznym przedsięwzięcia jest Bank Światowy.

 

IMG 20230328 115117

0
0
0
s2smodern

234fgdfgdf

Nabór propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych
do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2023-2030

 

Szanowni Państwo,

w terminie od 29 marca 2023 r. do 28 kwietnia 2023 r. przeprowadzony zostanie nabór propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które zostaną ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2023-2030.

„Gminny Program Rewitalizacji Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2023-2030” sporządzany jest dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego Uchwałą Nr XLIX/415/22 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 29 lipca 2022r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Międzyrzec Podlaski (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2022 r., poz. 3975).

Dokument będzie stanowił podstawę do prowadzenia działań służących kompleksowej odnowie obszaru rewitalizacji, służących wyprowadzeniu go ze stanu kryzysowego, jaki został potwierdzony w wymiarze aspektów społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych. Będzie stanowił podstawę do prowadzenia procesu rewitalizacji tworząc czytelną instrukcję dla każdego z uczestników tego procesu oraz obejmował realizowane w sposób kompleksowy zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki.

„Rewitalizacja" wbrew powszechnemu rozumieniu, nie oznacza jedynie remontu. Remonty budynków, modernizacja chodników i ulic to jedynie część składowe rewitalizacji. Celem rewitalizacji jest pobudzenie/uruchomienie mechanizmów rozwojowych, które sprawią,że po zakończeniu interwencji, obszar będzie się nadal rozwijał. Poprawa przestrzeni musi iść w parze z polepszeniem warunków życia, co zapewniają szerokie działania społeczne, edukacyjne, kulturalne i ekonomiczne podejmowane w tym długim procesie, sukces którego zależy od zaangażowania wszystkich interesariuszy rewitalizacji w tym mieszkańców, przedsiębiorców, instytucji i organizacji pozarządowych.

Gminny program rewitalizacji umożliwia realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych nie tylko przez Miasto i jego jednostki organizacyjne, ale również przez podmioty zewnętrzne. Ważne jest zatem określenie zbioru konkretnych działań i zadań, które powinny zostać zrealizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Zgłoszeń można dokonywać przez złożenie wypełnionego Formularz zgłaszania propozycji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego.

Wypełniony formularz, w terminie do 28 kwietnia 2023r. można złożyć:  

  1. Elektronicznie poprzez przesłanie skanu oryginalnego podpisanego dokumentu (skan pliku w formacie pdf.) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  2. Papierowo przez przesłanie pocztą na adres: Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski, Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski, w kopercie opisanej „REWITALIZACJA – PRZEDSIĘWZIĘCIA”;
  3. Papierowo poprzez złożenie w Sekretariacie Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski, w kopercie opisanej „REWITALIZACJA – PRZEDSIĘWZIĘCIA” w godzinach pracy Urzędu.

 

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do czynnego udziału w procesie współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2023-2030.

Zespół ds. Rewitalizacji

Załączniki:

 

 

0
0
0
s2smodern

Znamy już koncepcję mieszkań, które powstaną przy ulicy Leśnej w Międzyrzecu Podlaskim. Nabór wniosków ruszy już w lipcu, a pod koniec roku zostaną podpisane umowy z najemcami.

Przypomnijmy, Międzyrzec Podlaski wspólnie z innymi szesnastoma miastami przystąpił do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, zajmującej się budownictwem społecznym. W kwietniu 2021 roku podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Krajowym Zasobem Nieruchomości w celu realizacji inwestycji mieszkaniowych.

28 marca podczas sesji rady miasta przedstawiciele spółki zaprezentowali koncepcję przyszłych mieszkań. Docelowo w Międzyrzecu Podlaskim powstaną trzy trzykondygnacyjne bloki, a w nich 90 mieszkań: jedno -, dwu - i trzypokojowych z aneksem kuchennym. W każdym bloku będzie winda. Budynki będą wyposażone w instalacje fotowoltaiczne, w ich rejonie wybudowany zostanie plac zabaw oraz parkingi.

Zgodnie z harmonogramem nabór wniosków na mieszkania rozpocznie się w lipcu, a do końca 2023 roku zostaną podpisane umowy z najemcami. Budowa zakończy się na przełomie III i IV kwartału 2025 roku. Pierwsi lokatorzy wprowadzą się do lokali wykończonych „pod klucz” do końca tego roku. Z czasem będą mogli wykupić je na własność.

– SIM-y to cenna inicjatywa, dzięki której osoby o niskich dochodach zrealizują marzenia o własnym mieszkaniu. Mamy deficyt tanich mieszkań dostępnych na długoterminowy najem – zauważa Paweł Łysańczuk, zastępca Międzyrzeca Podlaskiego.

wizualka1

wizualka2

 

 

 

Zobacz także

Zmarł kpt. Władysław Szwender, żołnierz Armii Andersa, Międzyrzeczanin

30 maja 2023

31 maja odbędzie się uroczysty pochówek Kapitana Władysława Szwendera (1924 – 2022), żołnierza Armii Andersa., działacza kombatanckiego i polonijnego. Jego ostatnim życzeniem był wieczny spoczynek w Międzyrzecu Podlaskim, jego rodzinnym...

Najlepsi mali piłkarze w akcji

22 maja 2023

Za nami finał turnieju „O Puchar Tymbarku” w województwie lubelskim, które rozegrano w sprawdzonej w poprzednich latach lokalizacji, czyli na stadionie w Międzyrzecu Podlaskim. Największa w Europie impreza piłkarska dla...

LX Sesja Rady Miasta Międzyrzec Podlaski - 30 maja 2023

23 maja 2023

  Zapraszam na posiedzenie LX Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, które odbędzie się w dniu 30 maja 2023 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu...

MOK rusza z naborem do DK+ Inicjatywy Miejskie

22 maja 2023

Miejski Ośrodek Kultury rusza z naborem inicjatyw do projektu Dom Kultury + Inicjatywy miejskie. Każdy mieszkaniec naszego miasta ma szansę, aby zgłosić swój pomysł i otrzymać dofinansowanie na jego realizację....

Utrudnienia w centrum miasta

18 maja 2023

W związku z uroczystościami ustanowienia św. Jana Pawła II patronem Międzyrzeca Podlaskiego będą utrudnienia w ruchu na placu JP II. W sobotę 20 maja od godz. 16.00 oraz przez całą...

Trwa nabór na ławników na lata 2024-2027

18 maja 2023

Karty zgłoszeń oraz załączników kandydatów na ławników można pobierać na Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Miasta, po czym wypełnione składać w Urzędzie Miasta w Międzyrzecu Podlaskim, pok. 22 (sekretariat) w dniach...

Kwalifikacja wojskowa w 2023 r.

16 maja 2023

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa rozpoczeła się 17 kwietnia br. zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. (Dz. U....

Szukamy najpiękniejszych ogrodów

16 maja 2023

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej organizuje XIV edycję Konkursu „Piękne, bo Bialskie”. Konkurs obejmuje dwie kategorie: Gospodarz Roku i Najpiękniejszy Ogród Roku. Celem konkursu jest promocja kreatywnych, przedsiębiorczych i otwartych...

„Samoobrona kobiet – zaufaj wojsku” – ruszają zapisy na bezpłatne treningi

15 maja 2023

Ministerstwo Obrony Narodowej wraz z Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji i Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje bezpłatne szkolenia z samoobrony dla dorosłych Polek. Projekt realizowany jest w każdym województwie w...

Posiedzenie Uroczystej LIX Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski

12 maja 2023

Zapraszam na posiedzenie Uroczystej LIX Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, które odbędzie się w dniu 21 maja 2023 r. (niedziela) o godz. 15.00 w sali ślubów Urzędu Miasta w Międzyrzecu...

  

               

       herb   

 

Miasto Międzyrzec Podlaski,

ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski 

tel. 83 372 62 10